رضا مطهری

رضا مطهری

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای رضا مطهری از 1400/01/10 در دورۀ آنلاین بازاریابی دیجیتال شرکت کرده‌است. رضا در حال حاضر در یک کسب و کار آنلاین مشغول به فعالیت است. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته چهارم دوره است.


رضا مطهری در یک نگاه

رضا مطهری در انتشارات صدرا (مرکز نشر آثار استاد مطهری) ، به عنوان قائم مقام مدیر عامل در حال فعالیت است. دربارۀ انتشارات صدرا (مرکز نشر آثار استاد مطهری) شاید بد نباشد بدانید که:

ما در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت می‌کنم