بهمن محمدی

بهمن محمدی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای بهمن محمدی از 1399/02/02 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. بهمن در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.


بهمن محمدی در یک نگاه
بهمن محمدی دربارۀ خودش گفته:
شاگرد همیشگی متمم و بازار سرمایه