امیرحسین حسینی کاکرودی

امیرحسین حسینی کاکرودی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای امیرحسین حسینی کاکرودی از 1401/01/04 در دورۀ آنلاین بازاریابی دیجیتال شرکت کرده‌است. امیرحسین در حال حاضر در کسب و کاری در حوزۀ آفلاین مشغول به فعالیت است. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.


امیرحسین حسینی کاکرودی در یک نگاه