امید سماعی داریان

امید سماعی داریان

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای امید سماعی داریان از 1400/12/11 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. امید در حال حاضر در کسب و کاری در حوزۀ آفلاین مشغول به فعالیت است. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.


امید سماعی داریان در یک نگاه