الهام معیری کاشانی

الهام معیری کاشانی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

سرکار خانم الهام معیری کاشانی از 1402/02/11 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. الهام در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.


الهام معیری کاشانی در یک نگاه