ابراهیم نجفی

ابراهیم نجفی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای ابراهیم نجفی از 1399/03/07 در دورۀ آنلاین بازاریابی دیجیتال شرکت کرده‌است. ابراهیم در حال حاضر در یک کسب و کار آنلاین مشغول به فعالیت است. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.


ابراهیم نجفی در یک نگاه

ما در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم. مخالفت می‌کنم