ابراهیم نجفی

ابراهیم نجفی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

جناب آقای ابراهیم نجفی از 1399/03/07 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. ابراهیم در حال حاضر در یک کسب و کار آنلاین مشغول به فعالیت است. او هم‌اکنون در حال گذراندن پایان دوره دوره است.


ابراهیم نجفی در یک نگاه