آمنه قهرمانی

آمنه قهرمانی

دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال (دیجیتال مارکتینگ)

سرکار خانم آمنه قهرمانی از 1398/12/27 در دورۀ آنلاین دیجیتال مارکتینگ شرکت کرده‌است. آمنه در حاضر، دانشجو است و جایی مشغول کار نیست. او هم‌اکنون در حال گذراندن هفته اول دوره است.


آمنه قهرمانی در یک نگاه