هفته نهم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

شبکه اجتماعی چیست و جزو کدام دسته از ابزارها قرار می گیرد؟
ماه سوم : هفته نهم
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

شبکه اجتماعی چیست و جزو کدام دسته از ابزارها قرار می گیرد؟مشاهده ویدئو
تکنیک هایی برای جلب توجه در شبکه های اجتماعی

تکنیک هایی برای جلب توجه در شبکه های اجتماعی

چگونه در شبکه های اجتماعی موثر باشیم؟ تکنیک های حضور در شبکه های اجتماعی
ماه سوم : هفته نهم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

چگونه در شبکه های اجتماعی موثر باشیم؟ تکنیک های حضور در شبکه های اجتماعیمشاهده ویدئو
ابزارهای تحت تاثیر ما

ابزارهای تحت تاثیر ما

ابزارهای تحت تاثیر ما چیست؟ چگونه در شبکه های اجتماعی تاثیر گذار باشیم؟ سنجه شبکه های اجتماعی
ماه سوم : هفته نهم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دوره

ابزارهای تحت تاثیر ما چیست؟ چگونه در شبکه های اجتماعی تاثیر گذار باشیم؟ سنجه شبکه های اجتماعیمشاهده ویدئو
یوتیوب

یوتیوب

معرفی شبکه اجتماعی یوتیوب، معرفی پنل مدیانا و نحوه ارسال پیامک با مشخصات افراد
ماه سوم : هفته نهم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دوره

معرفی شبکه اجتماعی یوتیوب، معرفی پنل مدیانا و نحوه ارسال پیامک با مشخصات افرادمشاهده ویدئو
لایو اینستاگرامی پرسش و پاسخ جلسه نهم

لایو اینستاگرامی پرسش و پاسخ جلسه نهم

نهمین لایو اینستاگرامی پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال
ماه سوم : هفته نهم
بخش پنجم : پرسش و پاسخ

نهمین لایو اینستاگرامی پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان دوره آنلاین بازاریابی دیجیتالمشاهده ویدئو