هفته هشتم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

ابزارهای تحت کنترل ما

ابزارهای تحت کنترل ما

ویژگی ابزارهای تحت کنترل ما و تفاوت آن با ابزارهای متلعق به ما
ماه دوم : هفته هشتم
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

ویژگی ابزارهای تحت کنترل ما و تفاوت آن با ابزارهای متلعق به مامشاهده ویدئو
وبلاگ

وبلاگ

وبلاگ چیست، تفاوت آن با بلاگ و تاثیر آن در بهبود سایت
ماه دوم : هفته هشتم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

وبلاگ چیست، تفاوت آن با بلاگ و تاثیر آن در بهبود سایتمشاهده ویدئو
وبلاگ های ایرانی

وبلاگ های ایرانی

معرفی وبلاگ های ایرانی و ویژگی های آنها
ماه دوم : هفته هشتم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دوره

معرفی وبلاگ های ایرانی و ویژگی های آنهامشاهده ویدئو
پلتفرم ها و مارکت پلیس ها

پلتفرم ها و مارکت پلیس ها

استراتژی پلتفرم ها و مارکت پلیس ها، انواع آنها و معرفی چند پلتفرم
ماه دوم : هفته هشتم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دوره

استراتژی پلتفرم ها و مارکت پلیس ها، انواع آنها و معرفی چند پلتفرممشاهده ویدئو
وبینار شماره 2 پرسش و پاسخ - جمع بندی جلسات پنجم تا هشتم

وبینار شماره 2 پرسش و پاسخ - جمع بندی جلسات پنجم تا هشتم

پرسش های عزیزان شرکت کننده در دوره که در وبینار مطرح شد.
ماه دوم : هفته هشتم
بخش پنجم : پرسش و پاسخ

پرسش های عزیزان شرکت کننده در دوره که در وبینار مطرح شد.مشاهده ویدئو