هفته ششم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی پیامکی

بازاریابی پیامکی

پیامک، هنوز یکی از ابزارهای بسیار مهم در بازاریابی دیجیتال است. این هفته، درباره این ابزار مهم در حوزه بازاریابی دیجیتال صحبت کردیم.
ماه دوم : هفته ششم
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

پیامک، هنوز یکی از ابزارهای بسیار مهم در بازاریابی دیجیتال است. این هفته، درباره این ابزار مهم در حوزه بازاریابی دیجیتال صحبت کردیم.مشاهده ویدئو
پیامک های بازاریابی

پیامک های بازاریابی

دو نوع پیامک داریم. پیامک های Transactional و پیامک های بازاریابی یا Marketing SMS که در این ویدئو درباره پیامک های بازاریابی و نکاتی که باید به آنها توجه کنید صحبت شده است.
ماه دوم : هفته ششم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

دو نوع پیامک داریم. پیامک های Transactional و پیامک های بازاریابی یا Marketing SMS که در این ویدئو درباره پیامک های بازاریابی و نکاتی که باید به آنها توجه کنید صحبت شده است.مشاهده ویدئو
سامانه های ارسال پیامک

سامانه های ارسال پیامک

سامانه های پیامکی
ماه دوم : هفته ششم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دوره

سامانه های پیامکیمشاهده ویدئو
توئیتر

توئیتر

یکی از شبکه های اجتماعی مهم، شبکه اجتماعی توییتر است. حضور در این شبکه اجتماعی البته، علاوه بر باید و نبایدهایی که دارد، الزاماتی هم دارد. در این ویدئو فقط درباره خود توییتر صحبت می شود. باید و نبایدهای توییتر را بعدا بیشتر مورد کنکاش قرار می دهیم.
ماه دوم : هفته ششم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دوره

یکی از شبکه های اجتماعی مهم، شبکه اجتماعی توییتر است. حضور در این شبکه اجتماعی البته، علاوه بر باید و نبایدهایی که دارد، الزاماتی هم دارد. در این ویدئو فقط درباره خود توییتر صحبت می شود. باید و نبایدهای توییتر را بعدا بیشتر مورد کنکاش قرار می دهیم.مشاهده ویدئو
لایو اینستاگرامی پرسش و پاسخ جلسه ششم

لایو اینستاگرامی پرسش و پاسخ جلسه ششم

پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان در لایو اینستاگرام پیج mydmc.ir
ماه دوم : هفته ششم
بخش پنجم : پرسش و پاسخ

پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان در لایو اینستاگرام پیج mydmc.irمشاهده ویدئو