هفته چهلم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

گوگل تگ منیجر-مقدمه

گوگل تگ منیجر-مقدمه

ماه دهم : هفته چهلم
بخش اول : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
نصب GTM

نصب GTM

ماه دهم : هفته چهلم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
آشنایی با مفاهیم ابتدایی  GTM

آشنایی با مفاهیم ابتدایی GTM

ماه دهم : هفته چهلم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
نصب گوگل آنالیتیکس با GTM

نصب گوگل آنالیتیکس با GTM

ماه دهم : هفته چهلم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
ساخت اولین ایونت

ساخت اولین ایونت

ماه دهم : هفته چهلم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
راه اندازی چند ایونت کاربردی

راه اندازی چند ایونت کاربردی

ماه دهم : هفته چهلم
بخش ششم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
نصب ابزارهایی مثل رایچت یا هاتجر

نصب ابزارهایی مثل رایچت یا هاتجر

ماه دهم : هفته چهلم
بخش هفتم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو