هفته سی و ششم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

انواع روش های تبلیغاتی در اینستاگرام - بخش 1

انواع روش های تبلیغاتی در اینستاگرام - بخش 1

انواع روش های تبلیغاتی در اینستاگرام، تبلیغات گسترده، تبلیغات اختصاصی و اینفلوئنسر مارکتینگ
ماه نهم : هفته سی و ششم
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

انواع روش های تبلیغاتی در اینستاگرام، تبلیغات گسترده، تبلیغات اختصاصی و اینفلوئنسر مارکتینگمشاهده ویدئو
انواع روش های تبلیغاتی در اینستاگرام - بخش 2

انواع روش های تبلیغاتی در اینستاگرام - بخش 2

انواع کمپین های UGC، ساختن ارتباطات برای تبلیغات و تبلیغ در انواع پلتفرم ها
ماه نهم : هفته سی و ششم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

انواع کمپین های UGC، ساختن ارتباطات برای تبلیغات و تبلیغ در انواع پلتفرم هامشاهده ویدئو
طراحی تبلیغات در اینستاگرام

طراحی تبلیغات در اینستاگرام

مراحل طراحی یک کمپین تبلیغاتی در اینستاگرام
ماه نهم : هفته سی و ششم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دوره

مراحل طراحی یک کمپین تبلیغاتی در اینستاگراممشاهده ویدئو
روش انتخاب پیج خوب برای تبلیغ

روش انتخاب پیج خوب برای تبلیغ

روش های انتخاب یک پیج خوب برای تبلیغات اینستاگرامی و آنالیز کیفی یک پیج اینستاگرامی
ماه نهم : هفته سی و ششم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دوره

روش های انتخاب یک پیج خوب برای تبلیغات اینستاگرامی و آنالیز کیفی یک پیج اینستاگرامیمشاهده ویدئو
انواع تخفیف

انواع تخفیف

انواع مدل های تخفیف در اینستاگرام
ماه نهم : هفته سی و ششم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دوره

انواع مدل های تخفیف در اینستاگراممشاهده ویدئو
مسابقه اینستاگرامی

مسابقه اینستاگرامی

ویژگی های مهم یک مسابقه اینستاگرامی
ماه نهم : هفته سی و ششم
بخش ششم : ویدئو آموزشی دوره

ویژگی های مهم یک مسابقه اینستاگرامیمشاهده ویدئو
آنالیز اینستاگرام

آنالیز اینستاگرام

محاسبه نرخ تعامل یک پیج اینستاگرامی، علت تفاوت نرخ تعامل یک پیج اینستاگرامی در سایت های مختلف، KPI های اینستاگرام و قیف اینستاگرامی
ماه نهم : هفته سی و ششم
بخش هفتم : ویدئو آموزشی دوره

محاسبه نرخ تعامل یک پیج اینستاگرامی، علت تفاوت نرخ تعامل یک پیج اینستاگرامی در سایت های مختلف، KPI های اینستاگرام و قیف اینستاگرامیمشاهده ویدئو
موتورهای جست و جو از کجا آمده  اند؟

موتورهای جست و جو از کجا آمده اند؟

تاریخچه موتورهای جست وجو و بک لینک
ماه نهم : هفته سی و ششم
بخش هشتم : ویدئو آموزشی دوره

تاریخچه موتورهای جست وجو و بک لینکمشاهده ویدئو
گوگل چگونه کار می کند؟

گوگل چگونه کار می کند؟

یادگیری سئو، Crawler، Indexer
ماه نهم : هفته سی و ششم
بخش نهم : ویدئو آموزشی دوره

یادگیری سئو، Crawler، Indexerمشاهده ویدئو
ایندکس شدن یعنی چه؟

ایندکس شدن یعنی چه؟

ایندکس شدن
ماه نهم : هفته سی و ششم
بخش دهم : ویدئو آموزشی دوره

ایندکس شدنمشاهده ویدئو
لینک چیست؟

لینک چیست؟

لینک، انکرتکست، لینک داخلی و لینک خارجی
ماه نهم : هفته سی و ششم
بخش یازدهم : ویدئو آموزشی دوره

لینک، انکرتکست، لینک داخلی و لینک خارجیمشاهده ویدئو
صفحه/پیج چیست؟

صفحه/پیج چیست؟

صفحه یا پیج چیست و کنونیکال
ماه نهم : هفته سی و ششم
بخش دوازدهم : ویدئو آموزشی دوره

صفحه یا پیج چیست و کنونیکالمشاهده ویدئو
لینک های follow و no follow

لینک های follow و no follow

لینک فالو، لینک نوفالو و لینک شکسته
ماه نهم : هفته سی و ششم
بخش سیزدهم : ویدئو آموزشی دوره

لینک فالو، لینک نوفالو و لینک شکستهمشاهده ویدئو