هفته سی و چهارم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

سئو - آغاز راه

سئو - آغاز راه

سئو یا SEO
ماه نهم : هفته سی و چهارم
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

سئو یا SEOمشاهده ویدئو
 سئو - آنچه که هست، آنچه که نیست

سئو - آنچه که هست، آنچه که نیست

تعریف سئو، موتور جست و جو چیست؟ انواع موتورهای جست و جو
ماه نهم : هفته سی و چهارم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

تعریف سئو، موتور جست و جو چیست؟ انواع موتورهای جست و جومشاهده ویدئو
اینستاگرام مارکتینگ - مقدمه

اینستاگرام مارکتینگ - مقدمه

اینستاگرام مارکتینگ چیست
ماه نهم : هفته سی و چهارم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دوره

اینستاگرام مارکتینگ چیستمشاهده ویدئو
ساخت اکانت بیزینسی

ساخت اکانت بیزینسی

اکانت بیزینسی و ویژگی های آن، اکانت Creator و ویژگی های آن، امنیت اینستاگرام و الگوریتم آن
ماه نهم : هفته سی و چهارم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دوره

اکانت بیزینسی و ویژگی های آن، اکانت Creator و ویژگی های آن، امنیت اینستاگرام و الگوریتم آنمشاهده ویدئو
بیو / پروفایل

بیو / پروفایل

نکات مهم بیو در اینستاگرام
ماه نهم : هفته سی و چهارم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دوره

نکات مهم بیو در اینستاگراممشاهده ویدئو
لایو پرسش و پاسخ تا هفته سی و چهارم دوره دیجیتال مارکتینگ

لایو پرسش و پاسخ تا هفته سی و چهارم دوره دیجیتال مارکتینگ

ماه نهم : هفته سی و چهارم
بخش ششم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو