هفته سی و سوم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

روایت های استراتژی محتوا

روایت های استراتژی محتوا

استراتژی های محتوا از منظر منابع معتبر
ماه هشتم : هفته سی و سوم
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

استراتژی های محتوا از منظر منابع معتبرمشاهده ویدئو
بوم استراتژی محتوا - هدف گذاری

بوم استراتژی محتوا - هدف گذاری

بوم استراتژی محتوا، هدف گذاری برای آن و روش های استفاده از بوم استراتژی محتوا
ماه هشتم : هفته سی و سوم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

بوم استراتژی محتوا، هدف گذاری برای آن و روش های استفاده از بوم استراتژی محتوامشاهده ویدئو
مدل های بازاریابی محتوایی- نقشه سفر مشتری

مدل های بازاریابی محتوایی- نقشه سفر مشتری

مدل های بازاریابی محتوایی، مدل نقشه سفر مشتری و تدوین نقشه سفر مشتری
ماه هشتم : هفته سی و سوم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دوره

مدل های بازاریابی محتوایی، مدل نقشه سفر مشتری و تدوین نقشه سفر مشتریمشاهده ویدئو
مدل های بازاریابی محتوایی - قیف بازاریابی محتوایی

مدل های بازاریابی محتوایی - قیف بازاریابی محتوایی

مدل قیف بازاریابی محتوایی و مثال های آن
ماه هشتم : هفته سی و سوم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دوره

مدل قیف بازاریابی محتوایی و مثال های آنمشاهده ویدئو
مدل های بازاریابی محتوایی - چرخ و فلک محتوایی

مدل های بازاریابی محتوایی - چرخ و فلک محتوایی

مدل چرخ و فلک محتوایی، ابزارهای مدل چرخ و فلک محتوایی و مدل کارخانه دیجیتال مکنزی
ماه هشتم : هفته سی و سوم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دوره

مدل چرخ و فلک محتوایی، ابزارهای مدل چرخ و فلک محتوایی و مدل کارخانه دیجیتال مکنزیمشاهده ویدئو
بودجه بندی

بودجه بندی

ماه هشتم : هفته سی و سوم
بخش ششم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
شاخص های مدیریتی

شاخص های مدیریتی

بودجه بندی و مفاهیم مالی در استراتژی محتوا، شاخص های محتوایی، شاخص های سئو، شاخص های کسب و کار و شاخص های شبکه های اجتماعی
ماه هشتم : هفته سی و سوم
بخش هفتم : ویدئو آموزشی دوره

بودجه بندی و مفاهیم مالی در استراتژی محتوا، شاخص های محتوایی، شاخص های سئو، شاخص های کسب و کار و شاخص های شبکه های اجتماعیمشاهده ویدئو
مخاطب شناسی

مخاطب شناسی

هدف از شناخت مخاطب چیست؟ راه های شناخت مخاطب، نحوه شکل گیری رفتار مخاطب و ابزارهای شناخت مخاطب
ماه هشتم : هفته سی و سوم
بخش هشتم : ویدئو آموزشی دوره

هدف از شناخت مخاطب چیست؟ راه های شناخت مخاطب، نحوه شکل گیری رفتار مخاطب و ابزارهای شناخت مخاطبمشاهده ویدئو
عملیات تولید/خلق محتوا

عملیات تولید/خلق محتوا

ماه هشتم : هفته سی و سوم
بخش نهم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
عملیات توزیع محتوا

عملیات توزیع محتوا

ماه هشتم : هفته سی و سوم
بخش دهم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
عملیات ترویج محتوا

عملیات ترویج محتوا

ماه هشتم : هفته سی و سوم
بخش یازدهم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو
وبینار پرسش و پاسخ 11 آذر 1399

وبینار پرسش و پاسخ 11 آذر 1399

ماه هشتم : هفته سی و سوم
بخش دوازدهم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو