هفته سی و دوم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟

اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟

اینفلئونسر کیست و اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟
ماه هشتم : هفته سی و دوم
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

اینفلئونسر کیست و اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟مشاهده ویدئو
اینفلوئنسر مناسب کسب و کار من کیست؟

اینفلوئنسر مناسب کسب و کار من کیست؟

تکنیک های انتخاب اینفلوئنسر، نرخ تعامل و ارتباط گرفتن برای اینفلوئنسرها
ماه هشتم : هفته سی و دوم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

تکنیک های انتخاب اینفلوئنسر، نرخ تعامل و ارتباط گرفتن برای اینفلوئنسرهامشاهده ویدئو
تاثیر محتوا بر کمپین اینفلوئنسری

تاثیر محتوا بر کمپین اینفلوئنسری

انواع محتوا در اینفلوئنسر مارکتینگ و روش های افزایش تاثیر اینفلوئنسر مارکتینگ
ماه هشتم : هفته سی و دوم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دوره

انواع محتوا در اینفلوئنسر مارکتینگ و روش های افزایش تاثیر اینفلوئنسر مارکتینگمشاهده ویدئو
مناسب ترین زمان و فرمت اجرا در کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ

مناسب ترین زمان و فرمت اجرا در کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ

بهترین نوع تبلیغات در اینستاگرام و زمان مناسب آن
ماه هشتم : هفته سی و دوم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دوره

بهترین نوع تبلیغات در اینستاگرام و زمان مناسب آنمشاهده ویدئو
RFM چیست؟

RFM چیست؟

RFM چیست و روش های ارزیابی با آن چگونه است؟
ماه هشتم : هفته سی و دوم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دوره

RFM چیست و روش های ارزیابی با آن چگونه است؟مشاهده ویدئو
پیاده سازی RFM

پیاده سازی RFM

معیار مشتری خوب از نظر RFM، پیاده سازی RFM
ماه هشتم : هفته سی و دوم
بخش ششم : ویدئو آموزشی دوره

معیار مشتری خوب از نظر RFM، پیاده سازی RFMمشاهده ویدئو
نکات تکمیلی RFM

نکات تکمیلی RFM

تفاوت RFM در هر کسب و کار
ماه هشتم : هفته سی و دوم
بخش هفتم : ویدئو آموزشی دوره

تفاوت RFM در هر کسب و کارمشاهده ویدئو