هفته سوم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

CMS چیست؟

CMS چیست؟

در این ویدئو درباره Content Managment System صحبت شده است. اینکه CMS چیست و محتوای سایت چگونه مدیریت می شود.
ماه اول : هفته سوم
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

در این ویدئو درباره Content Managment System صحبت شده است. اینکه CMS چیست و محتوای سایت چگونه مدیریت می شود.مشاهده ویدئو
انواع CMS

انواع CMS

برای راه اندازی سایت، بعد از اینکه دامنه را گرفتیم و هاست هم تهیه شد، باید محتوا روی سایت قرار بگیرد. اما چه نوع CMSی برای ما کاربردی خواهد بود؟
ماه اول : هفته سوم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

برای راه اندازی سایت، بعد از اینکه دامنه را گرفتیم و هاست هم تهیه شد، باید محتوا روی سایت قرار بگیرد. اما چه نوع CMSی برای ما کاربردی خواهد بود؟مشاهده ویدئو
CMS اختصاصی کسب و کار - مدل In-house

CMS اختصاصی کسب و کار - مدل In-house

در چه شرایطی، واحد IT یا واحد فنی در شرکت ایجاد و سایت و CMS خود را در داخل شرکت تولید و راه اندازی می کنیم.
ماه اول : هفته سوم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دوره

در چه شرایطی، واحد IT یا واحد فنی در شرکت ایجاد و سایت و CMS خود را در داخل شرکت تولید و راه اندازی می کنیم.مشاهده ویدئو
CMS اختصاصی کسب و کار - مدل Outsource

CMS اختصاصی کسب و کار - مدل Outsource

در چه شرایطی، راه اندازی سایت خود را به شخص، تیم یا شرکتی بیرون از شرکت خودمان محول می کنیم. همینطور، درباره قراردادهای طراحی سایت و موبایل اپلیکیشن نکاتی مطرح شده است.
ماه اول : هفته سوم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دوره

در چه شرایطی، راه اندازی سایت خود را به شخص، تیم یا شرکتی بیرون از شرکت خودمان محول می کنیم. همینطور، درباره قراردادهای طراحی سایت و موبایل اپلیکیشن نکاتی مطرح شده است.مشاهده ویدئو
CMS اختصاصی حوزه کسب و کار

CMS اختصاصی حوزه کسب و کار

در این ویدئو درباره CMS های اختصاصی حوزه های خاص کسب وکار و مزایای آنها صحبت شده است.
ماه اول : هفته سوم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دوره

در این ویدئو درباره CMS های اختصاصی حوزه های خاص کسب وکار و مزایای آنها صحبت شده است.مشاهده ویدئو
آشنایی با پینترست

آشنایی با پینترست

در این ویدئو شبکه اجتماعی پینترست معرفی شده است.
ماه اول : هفته سوم
بخش ششم : ویدئو آموزشی دوره

در این ویدئو شبکه اجتماعی پینترست معرفی شده است.مشاهده ویدئو
نکات حقوقی برای قرارداد با تیم های فنی

نکات حقوقی برای قرارداد با تیم های فنی

قرارداد با تیم های فنی، مبلغ قرارداد، صورت جلسه فی مابین، تعهدات مجری و جرایم تاخیر
ماه اول : هفته سوم
بخش هفتم : ویدئو آموزشی دوره

قرارداد با تیم های فنی، مبلغ قرارداد، صورت جلسه فی مابین، تعهدات مجری و جرایم تاخیرمشاهده ویدئو