هفته سوم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

CMS چیست؟

CMS چیست؟

در این ویدئو درباره Content Managment System صحبت شده است. اینکه CMS چیست و محتوای سایت چگونه مدیریت می شود.
ماه اول : هفته سوم
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

در این ویدئو درباره Content Managment System صحبت شده است. اینکه CMS چیست و محتوای سایت چگونه مدیریت می شود.مشاهده ویدئو
انواع CMS

انواع CMS

برای راه اندازی سایت، بعد از اینکه دامنه را گرفتیم و هاست هم تهیه شد، باید محتوا روی سایت قرار بگیرد. اما چه نوع CMSی برای ما کاربردی خواهد بود؟
ماه اول : هفته سوم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

برای راه اندازی سایت، بعد از اینکه دامنه را گرفتیم و هاست هم تهیه شد، باید محتوا روی سایت قرار بگیرد. اما چه نوع CMSی برای ما کاربردی خواهد بود؟مشاهده ویدئو
CMS اختصاصی کسب و کار - مدل In-house

CMS اختصاصی کسب و کار - مدل In-house

در چه شرایطی، واحد IT یا واحد فنی در شرکت ایجاد و سایت و CMS خود را در داخل شرکت تولید و راه اندازی می کنیم.
ماه اول : هفته سوم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دوره

در چه شرایطی، واحد IT یا واحد فنی در شرکت ایجاد و سایت و CMS خود را در داخل شرکت تولید و راه اندازی می کنیم.مشاهده ویدئو
CMS اختصاصی کسب و کار - مدل Outsource

CMS اختصاصی کسب و کار - مدل Outsource

در چه شرایطی، راه اندازی سایت خود را به شخص، تیم یا شرکتی بیرون از شرکت خودمان محول می کنیم. همینطور، درباره قراردادهای طراحی سایت و موبایل اپلیکیشن نکاتی مطرح شده است.
ماه اول : هفته سوم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دوره

در چه شرایطی، راه اندازی سایت خود را به شخص، تیم یا شرکتی بیرون از شرکت خودمان محول می کنیم. همینطور، درباره قراردادهای طراحی سایت و موبایل اپلیکیشن نکاتی مطرح شده است.مشاهده ویدئو
CMS اختصاصی حوزه کسب و کار

CMS اختصاصی حوزه کسب و کار

در این ویدئو درباره CMS های اختصاصی حوزه های خاص کسب وکار و مزایای آنها صحبت شده است.
ماه اول : هفته سوم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دوره

در این ویدئو درباره CMS های اختصاصی حوزه های خاص کسب وکار و مزایای آنها صحبت شده است.مشاهده ویدئو
آشنایی با پینترست

آشنایی با پینترست

در این ویدئو شبکه اجتماعی پینترست معرفی شده است.
ماه اول : هفته سوم
بخش ششم : ویدئو آموزشی دوره

در این ویدئو شبکه اجتماعی پینترست معرفی شده است.مشاهده ویدئو