هفته بیست و نهم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

شبکه های اجتماعی: مقدمه

شبکه های اجتماعی: مقدمه

شروع بازاریابی شبکه های اجتماعی با جناب آقای مجلسی مدیر باشگاه مشتریان تپسی
ماه هفتم : هفته بیست و نهم
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

شروع بازاریابی شبکه های اجتماعی با جناب آقای مجلسی مدیر باشگاه مشتریان تپسیمشاهده ویدئو
ترویج شبکه های اجتماعی و انواع آن

ترویج شبکه های اجتماعی و انواع آن

بازاریابی شبکه های اجتماعی و مهم ترین شبکه های اجتماعی در سال 2020
ماه هفتم : هفته بیست و نهم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

بازاریابی شبکه های اجتماعی و مهم ترین شبکه های اجتماعی در سال 2020مشاهده ویدئو
استراتژی های استفاده از شبکه های اجتماعی

استراتژی های استفاده از شبکه های اجتماعی

انواع استراتژی در شبکه های اجتماعی
ماه هفتم : هفته بیست و نهم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دوره

انواع استراتژی در شبکه های اجتماعیمشاهده ویدئو
تعامل

تعامل

اینگیجمنت و حامی برند
ماه هفتم : هفته بیست و نهم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دوره

اینگیجمنت و حامی برندمشاهده ویدئو
یافتن هدف اصلی

یافتن هدف اصلی

هدف از حضور در شبکه های اجتماعی
ماه هفتم : هفته بیست و نهم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دوره

هدف از حضور در شبکه های اجتماعیمشاهده ویدئو
کمپین های شبکه های اجتماعی - بخش 1

کمپین های شبکه های اجتماعی - بخش 1

ویژگی های مهم یک کمپین شبکه اجتماعی و نکات اولیه برای اجرای آن
ماه هفتم : هفته بیست و نهم
بخش ششم : ویدئو آموزشی دوره

ویژگی های مهم یک کمپین شبکه اجتماعی و نکات اولیه برای اجرای آنمشاهده ویدئو
کمپین های شبکه های اجتماعی - بخش 2

کمپین های شبکه های اجتماعی - بخش 2

معیار ارزیابی یا KPI، تعیین ارزیابی KPI در شبکه های اجتماعی، فرمول محاسبه engagement و Insight در اینستاگرام
ماه هفتم : هفته بیست و نهم
بخش هفتم : ویدئو آموزشی دوره

معیار ارزیابی یا KPI، تعیین ارزیابی KPI در شبکه های اجتماعی، فرمول محاسبه engagement و Insight در اینستاگراممشاهده ویدئو
کمپین های شبکه های اجتماعی - بخش 3

کمپین های شبکه های اجتماعی - بخش 3

کاربرد هشتگ، انواع هشتگ، بازه زمانی کمپین و بودجه کمپبن
ماه هفتم : هفته بیست و نهم
بخش هشتم : ویدئو آموزشی دوره

کاربرد هشتگ، انواع هشتگ، بازه زمانی کمپین و بودجه کمپبنمشاهده ویدئو
هفتمین وبینار پرسش و پاسخ - 13 آبان 1399

هفتمین وبینار پرسش و پاسخ - 13 آبان 1399

ماه هفتم : هفته بیست و نهم
بخش نهم : ویدئو آموزشی دورهمشاهده ویدئو