هفته بیست و ششم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

مرور روش های زودبازده برای آوردن بازدیدکننده به سایت

مرور روش های زودبازده برای آوردن بازدیدکننده به سایت

روش های آوردن بازدیدکننده اولیه به وب سایت و منابع مناسب برای آشنایی با فضای آفلاین و تبلیغات در فضای آفلاین
ماه هفتم : هفته بیست و ششم
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

روش های آوردن بازدیدکننده اولیه به وب سایت و منابع مناسب برای آشنایی با فضای آفلاین و تبلیغات در فضای آفلاینمشاهده ویدئو
روش های با بازدهی میان مدت برای آوردن بازدیدکننده به سایت

روش های با بازدهی میان مدت برای آوردن بازدیدکننده به سایت

روش های با بازدهی میان مدت برای آوردن بازدیدکننده به سایت
ماه هفتم : هفته بیست و ششم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

روش های با بازدهی میان مدت برای آوردن بازدیدکننده به سایتمشاهده ویدئو
روش های دیربازده برای آوردن بازدیدکننده به سایت

روش های دیربازده برای آوردن بازدیدکننده به سایت

روش های دیر بازده برای آوردن بازدیدکننده به سایت
ماه هفتم : هفته بیست و ششم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دوره

روش های دیر بازده برای آوردن بازدیدکننده به سایتمشاهده ویدئو
کدام روش برای کسب و کار من بهتر است؟

کدام روش برای کسب و کار من بهتر است؟

تعریف انواع مشتری و بررسی رفتار خرید آن ها
ماه هفتم : هفته بیست و ششم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دوره

تعریف انواع مشتری و بررسی رفتار خرید آن هامشاهده ویدئو
محتوا چیست؟

محتوا چیست؟

محتوا چیست و تعریف محتوا
ماه هفتم : هفته بیست و ششم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دوره

محتوا چیست و تعریف محتوامشاهده ویدئو
چرخه محتوا

چرخه محتوا

تعریف محتوا، پارادایم، مزایا و معایب چرخه محتوا، سنجش محتوا و مدل مفهومی چرخه محتوا
ماه هفتم : هفته بیست و ششم
بخش ششم : ویدئو آموزشی دوره

تعریف محتوا، پارادایم، مزایا و معایب چرخه محتوا، سنجش محتوا و مدل مفهومی چرخه محتوامشاهده ویدئو
 تمرین های جلسه بیست و ششم!

تمرین های جلسه بیست و ششم!

تمرین های مربوط به این بخش
ماه هفتم : هفته بیست و ششم
بخش هفتم : ویدئو آموزشی دوره

تمرین های مربوط به این بخشمشاهده ویدئو