هفته بیست و پنجم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

تحلیل نتایج کلی کمپین

تحلیل نتایج کلی کمپین

انتخاب ابزارهای تبلیغاتی مناسب، اشباع کانال های تبلیغاتی و تحلیل داده های کمپین
ماه هفتم : هفته بیست و پنجم
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

انتخاب ابزارهای تبلیغاتی مناسب، اشباع کانال های تبلیغاتی و تحلیل داده های کمپینمشاهده ویدئو
برنامه ریزی کمپین

برنامه ریزی کمپین

برنامه ریز ی کمپین، کمپین 360 درجه، کمپین های مناسبتی و انواع کمپین های تبلیغاتی
ماه هفتم : هفته بیست و پنجم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

برنامه ریز ی کمپین، کمپین 360 درجه، کمپین های مناسبتی و انواع کمپین های تبلیغاتیمشاهده ویدئو
مستندسازی کمپین

مستندسازی کمپین

گام های مستندسازی کمپین، پیش بینی کمپین و آنالیز آن
ماه هفتم : هفته بیست و پنجم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دوره

گام های مستندسازی کمپین، پیش بینی کمپین و آنالیز آنمشاهده ویدئو
تمرین

تمرین

تمرین جلسه بیست و پنجم
ماه هفتم : هفته بیست و پنجم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دوره

تمرین جلسه بیست و پنجممشاهده ویدئو
وبینار شماره 6 پرسش و پاسخ - جمع بندی جلسات اول تا بیست و پنجم

وبینار شماره 6 پرسش و پاسخ - جمع بندی جلسات اول تا بیست و پنجم

پاسخ به پرسش اعضای دوره در وبینار 8 مهر ماه 1399
ماه هفتم : هفته بیست و پنجم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دوره

پاسخ به پرسش اعضای دوره در وبینار 8 مهر ماه 1399مشاهده ویدئو