هفته بیست و دوم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

تبلیغات بنری در عمل

تبلیغات بنری در عمل

خطای لینک های UTM، دلایل استفاده از ادنتورک ها و معرفی چند ادنتورک
ماه ششم : هفته بیست و دوم
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

خطای لینک های UTM، دلایل استفاده از ادنتورک ها و معرفی چند ادنتورکمشاهده ویدئو
کدام AdNetwork؟

کدام AdNetwork؟

مقایسه ادنتورک ها با ابزارهای دیگر، کدام ادنتورک بهتر است؟ دلایل جواب نگرفتن از ادنتورک ها، برای انتخاب ادنتورک چگونه عمل کنیم؟
ماه ششم : هفته بیست و دوم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

مقایسه ادنتورک ها با ابزارهای دیگر، کدام ادنتورک بهتر است؟ دلایل جواب نگرفتن از ادنتورک ها، برای انتخاب ادنتورک چگونه عمل کنیم؟مشاهده ویدئو
تجربه کاربر در نتورک ها

تجربه کاربر در نتورک ها

تمرین جلسه بیست و دوم - نوشتن تجربه کاربری در ادنتورک ها
ماه ششم : هفته بیست و دوم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دوره

تمرین جلسه بیست و دوم - نوشتن تجربه کاربری در ادنتورک هامشاهده ویدئو
یکتانت

یکتانت

انواع هدفمندسازی تبلیغات کلیکی، انتخاب اکانت منیجر و معرفی پنل یکتانت
ماه ششم : هفته بیست و دوم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دوره

انواع هدفمندسازی تبلیغات کلیکی، انتخاب اکانت منیجر و معرفی پنل یکتانتمشاهده ویدئو
مدیااد

مدیااد

پنل مدیااد، قوانین پابلیشرها و قوانین تبلیغ دهندگان
ماه ششم : هفته بیست و دوم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دوره

پنل مدیااد، قوانین پابلیشرها و قوانین تبلیغ دهندگانمشاهده ویدئو
سنجاق

سنجاق

بررسی ادنتورک سنجاق و هدفمند کردن آن
ماه ششم : هفته بیست و دوم
بخش ششم : ویدئو آموزشی دوره

بررسی ادنتورک سنجاق و هدفمند کردن آنمشاهده ویدئو
شبکه های تبلیغات در یک نگاه

شبکه های تبلیغات در یک نگاه

بررسی پابلیشرها و جایگاه های بنرها در آن ها و پیدا کردن ادنتورک های مربوطه
ماه ششم : هفته بیست و دوم
بخش هفتم : ویدئو آموزشی دوره

بررسی پابلیشرها و جایگاه های بنرها در آن ها و پیدا کردن ادنتورک های مربوطهمشاهده ویدئو
جمع بندی

جمع بندی

بررسی کلی جلسه بیست و دوم
ماه ششم : هفته بیست و دوم
بخش هشتم : ویدئو آموزشی دوره

بررسی کلی جلسه بیست و دوممشاهده ویدئو
لایو اینستاگرامی پرسش و پاسخ جلسه بیست و دوم

لایو اینستاگرامی پرسش و پاسخ جلسه بیست و دوم

پاسخ به پرسش های اعضای دوره در لایو اینستاگرامی
ماه ششم : هفته بیست و دوم
بخش نهم : ویدئو آموزشی دوره

پاسخ به پرسش های اعضای دوره در لایو اینستاگرامیمشاهده ویدئو