هفته بیستم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

تبلیغات کلیکی-شروع

تبلیغات کلیکی-شروع

برای شروع چند بازدیدکننده باید داشت و انواع تبلیغات کلیکی چیست؟
ماه پنجم : هفته بیستم
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

برای شروع چند بازدیدکننده باید داشت و انواع تبلیغات کلیکی چیست؟مشاهده ویدئو
تبلیغات کلیکی-داستان آغازین

تبلیغات کلیکی-داستان آغازین

تبلیغات اینترنتی از ابتدا تا کنون
ماه پنجم : هفته بیستم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

تبلیغات اینترنتی از ابتدا تا کنونمشاهده ویدئو
واسطه های تبلیغات بنری چه کار می کنند؟

واسطه های تبلیغات بنری چه کار می کنند؟

واسطه های تبلیغات بنری، روند کار پابلیشر ها، وظایف شرکت های واسطه و تبلیغات CPC
ماه پنجم : هفته بیستم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دوره

واسطه های تبلیغات بنری، روند کار پابلیشر ها، وظایف شرکت های واسطه و تبلیغات CPCمشاهده ویدئو
محاسبه نرخ تبلیغات بنری-بخش اول

محاسبه نرخ تبلیغات بنری-بخش اول

انواع تبلیغات کلیکی، تبلیغات CPT، تبلیغات CPM و تبلیغات CPC
ماه پنجم : هفته بیستم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دوره

انواع تبلیغات کلیکی، تبلیغات CPT، تبلیغات CPM و تبلیغات CPCمشاهده ویدئو
محاسبه نرخ تبلیغات بنری-بخش دوم

محاسبه نرخ تبلیغات بنری-بخش دوم

انواع تبلیغات CPA, CPo, CPs, CPi, CPr, CPs, CPl و مشکلات آن ها
ماه پنجم : هفته بیستم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دوره

انواع تبلیغات CPA, CPo, CPs, CPi, CPr, CPs, CPl و مشکلات آن هامشاهده ویدئو
ارائه یکی از شرکت کنندگان دوره بازاریابی دیجیتال از اجرای کمپین تبلیغات کلیکی

ارائه یکی از شرکت کنندگان دوره بازاریابی دیجیتال از اجرای کمپین تبلیغات کلیکی

ارائه ایمان روضاتی از شرکت کنندگان دوره عملی بازاریابی دیجیتال از اجرای کمپین تبلیغات کلیکی
ماه پنجم : هفته بیستم
بخش ششم : ویدئو آموزشی دوره

ارائه ایمان روضاتی از شرکت کنندگان دوره عملی بازاریابی دیجیتال از اجرای کمپین تبلیغات کلیکیمشاهده ویدئو
لایو اینستاگرامی پرسش و پاسخ جلسه بیستم

لایو اینستاگرامی پرسش و پاسخ جلسه بیستم

پاسخ به پرسش های اعضای دوره در پیج اینستاگرام @mydmc
ماه پنجم : هفته بیستم
بخش هفتم : ویدئو آموزشی دوره

پاسخ به پرسش های اعضای دوره در پیج اینستاگرام @mydmcمشاهده ویدئو