هفته دوم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

هاست چیست

هاست چیست

در این ویدئو درباره این صحبت کردیم که هاست چیست. انواع هاست و نکات آن هم در ویدئوهای بعدی آمده است.
ماه اول : هفته دوم
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

در این ویدئو درباره این صحبت کردیم که هاست چیست. انواع هاست و نکات آن هم در ویدئوهای بعدی آمده است.مشاهده ویدئو
سرور اختصاصی چیست؟

سرور اختصاصی چیست؟

در این ویدئو درباره سرور اختصاصی و مزایا و معایب آن صحبت شده است.
ماه اول : هفته دوم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

در این ویدئو درباره سرور اختصاصی و مزایا و معایب آن صحبت شده است.مشاهده ویدئو
سرور مجازی چیست

سرور مجازی چیست

در این ویدئو درباره سرورهای مجازی و مزایا و معایب آن صحبت می شود.
ماه اول : هفته دوم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دوره

در این ویدئو درباره سرورهای مجازی و مزایا و معایب آن صحبت می شود.مشاهده ویدئو
هاست اشتراکی

هاست اشتراکی

در این ویدئو درباره هاست اشتراکی و مزایا و معایب آن صحبت می شود.
ماه اول : هفته دوم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دوره

در این ویدئو درباره هاست اشتراکی و مزایا و معایب آن صحبت می شود.مشاهده ویدئو
سرور ابری چیست؟

سرور ابری چیست؟

در این ویدئو درباره سرورهای ابری و مزایا و معایب آن صحبت می شود.
ماه اول : هفته دوم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دوره

در این ویدئو درباره سرورهای ابری و مزایا و معایب آن صحبت می شود.مشاهده ویدئو
هاست مناسب من کدام است؟

هاست مناسب من کدام است؟

در این ویدئو بعد از معرفی انواع هاست، راه کارها و نکاتی برای انتخاب بهترین گزینه به عنوان هاست برای سایت مطرح شده است.
ماه اول : هفته دوم
بخش ششم : ویدئو آموزشی دوره

در این ویدئو بعد از معرفی انواع هاست، راه کارها و نکاتی برای انتخاب بهترین گزینه به عنوان هاست برای سایت مطرح شده است.مشاهده ویدئو
سفارش هاست و دامنه

سفارش هاست و دامنه

در این ویدئو بعد از معرفی انواع هاست، به صورت عملی درباره نحوه سفارش دامنه و هاست آموزش های لازم ارائه شده است.
ماه اول : هفته دوم
بخش هفتم : ویدئو آموزشی دوره

در این ویدئو بعد از معرفی انواع هاست، به صورت عملی درباره نحوه سفارش دامنه و هاست آموزش های لازم ارائه شده است.مشاهده ویدئو