هفته نوزدهم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ - آنچه گذشت

ایمیل مارکتینگ - آنچه گذشت

مرور جلسه گذشته، تفاوت EMS و ESP، خدمات ESPها و Unsubscribe Rate
ماه پنجم : هفته نوزدهم
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

مرور جلسه گذشته، تفاوت EMS و ESP، خدمات ESPها و Unsubscribe Rateمشاهده ویدئو
ایمیل مارکتینگ - کمی آمار

ایمیل مارکتینگ - کمی آمار

آمارهای جهانی ایمیل، تفاوت Low Context Culture و High Context Culture
ماه پنجم : هفته نوزدهم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

آمارهای جهانی ایمیل، تفاوت Low Context Culture و High Context Cultureمشاهده ویدئو
ایمیل مارکتینگ - شروع

ایمیل مارکتینگ - شروع

گرفتن Lead Generation با ایمیل، دلایل ایمیل مارکتینگ و مرجع آمار ایمیل
ماه پنجم : هفته نوزدهم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دوره

گرفتن Lead Generation با ایمیل، دلایل ایمیل مارکتینگ و مرجع آمار ایمیلمشاهده ویدئو
ایمیل مارکتینگ - پیام مناسب

ایمیل مارکتینگ - پیام مناسب

انواع ایمیل، ایمیل بازاریابی، ایمیل های عملیاتی و ویژگی های ایمیل بازاریابی
ماه پنجم : هفته نوزدهم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دوره

انواع ایمیل، ایمیل بازاریابی، ایمیل های عملیاتی و ویژگی های ایمیل بازاریابیمشاهده ویدئو
ایمیل مارکتینگ - فرد مناسب

ایمیل مارکتینگ - فرد مناسب

شخصی سازی ایمیل و جمع آوری اطلاعات فرد مناسب برای ارسال ایمیل
ماه پنجم : هفته نوزدهم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دوره

شخصی سازی ایمیل و جمع آوری اطلاعات فرد مناسب برای ارسال ایمیلمشاهده ویدئو
ایمیل مارکتینگ - زمان مناسب

ایمیل مارکتینگ - زمان مناسب

A/B Testing در ایمیل و تعیین زمان مناسب ایمیل
ماه پنجم : هفته نوزدهم
بخش ششم : ویدئو آموزشی دوره

A/B Testing در ایمیل و تعیین زمان مناسب ایمیلمشاهده ویدئو
ایمیل مارکتینگ - توالی مناسب

ایمیل مارکتینگ - توالی مناسب

توالی ارسال ایمیل، روش های تعیین توالی و ارسال ایمیل در خبرگزاری ها
ماه پنجم : هفته نوزدهم
بخش هفتم : ویدئو آموزشی دوره

توالی ارسال ایمیل، روش های تعیین توالی و ارسال ایمیل در خبرگزاری هامشاهده ویدئو
ساختار ایمیل بازاریابی

ساختار ایمیل بازاریابی

ساختار ایمیل های عملیاتی، ساختار ایمیل های بازاریابی، عنوان ایمیل و بدنه ایمیل
ماه پنجم : هفته نوزدهم
بخش هشتم : ویدئو آموزشی دوره

ساختار ایمیل های عملیاتی، ساختار ایمیل های بازاریابی، عنوان ایمیل و بدنه ایمیلمشاهده ویدئو
ایمیل مارکتینگ - نکات پایانی

ایمیل مارکتینگ - نکات پایانی

نرخ ریزش ایمیل، رزوناتورهای ایمیل و روش های ایجاد لیست
ماه پنجم : هفته نوزدهم
بخش نهم : ویدئو آموزشی دوره

نرخ ریزش ایمیل، رزوناتورهای ایمیل و روش های ایجاد لیستمشاهده ویدئو
ابزارهای ایمیل مارکتینگ

ابزارهای ایمیل مارکتینگ

معرفی ابزارهای ایرانی و خارجی ارسال ایمیل، ساخت اکانت و استفاده از پنل های ارسال ایمیل انبوه
ماه پنجم : هفته نوزدهم
بخش دهم : ویدئو آموزشی دوره

معرفی ابزارهای ایرانی و خارجی ارسال ایمیل، ساخت اکانت و استفاده از پنل های ارسال ایمیل انبوهمشاهده ویدئو
لایو اینستاگرامی پرسش و پاسخ جلسه نوزدهم

لایو اینستاگرامی پرسش و پاسخ جلسه نوزدهم

پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان در لایو اینستاگرامی دوره در 28 مرداد 1399
ماه پنجم : هفته نوزدهم
بخش یازدهم : ویدئو آموزشی دوره

پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان در لایو اینستاگرامی دوره در 28 مرداد 1399مشاهده ویدئو