هفته شانزدهم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

نرخ تبدیل و بهبود آن

نرخ تبدیل و بهبود آن

نرخ تبدیل چیست؟ از نظر افراد مختلف برای بهبود آن از چه روش هایی باید استفاده کرد؟ محاسبه بهبود نرخ تبدیل و معرفی چند منبع برای مطالعه
ماه چهارم : هفته شانزدهم
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

نرخ تبدیل چیست؟ از نظر افراد مختلف برای بهبود آن از چه روش هایی باید استفاده کرد؟ محاسبه بهبود نرخ تبدیل و معرفی چند منبع برای مطالعهمشاهده ویدئو
بهبود نرخ تبدیل در عمل

بهبود نرخ تبدیل در عمل

بررسی سفر مشتری در یک سایت، دلایل ریزش مشتری و امکان بهبود نرخ تبدیل
ماه چهارم : هفته شانزدهم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

بررسی سفر مشتری در یک سایت، دلایل ریزش مشتری و امکان بهبود نرخ تبدیلمشاهده ویدئو
این یا آن؟ A/B testing

این یا آن؟ A/B testing

چگونه یک A/B testing انجام دهیم؟ به همراه توضیح تمرین های مهم هفته شانزدهم
ماه چهارم : هفته شانزدهم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دوره

چگونه یک A/B testing انجام دهیم؟ به همراه توضیح تمرین های مهم هفته شانزدهممشاهده ویدئو
لایو اینستاگرامی پرسش و پاسخ جلسه شانزدهم

لایو اینستاگرامی پرسش و پاسخ جلسه شانزدهم

پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان دوره آنلاین بازارایی دیجیتال در لایو اینستاگرامی
ماه چهارم : هفته شانزدهم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دوره

پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان دوره آنلاین بازارایی دیجیتال در لایو اینستاگرامیمشاهده ویدئو