هفته چهاردهم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

اهمیت و کاربرد محتوای متنی

اهمیت و کاربرد محتوای متنی

بررسی دلایل استفاده از محتوای متنی، تاثیرگذاری انواع محتوا و مزیت محتوای متنی
ماه چهارم : هفته چهاردهم
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

بررسی دلایل استفاده از محتوای متنی، تاثیرگذاری انواع محتوا و مزیت محتوای متنیمشاهده ویدئو
مزایای بلاگ نویسی

مزایای بلاگ نویسی

انواع بلاگ، تاثیر بلاگ در کسب و کار و قدم های اول محتوا
ماه چهارم : هفته چهاردهم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

انواع بلاگ، تاثیر بلاگ در کسب و کار و قدم های اول محتوامشاهده ویدئو
ویژگی های محتوای خوب

ویژگی های محتوای خوب

ویژگی محتوای مناسب، اهداف تولید محتوا و بررسی یک محتوای خوب
ماه چهارم : هفته چهاردهم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دوره

ویژگی محتوای مناسب، اهداف تولید محتوا و بررسی یک محتوای خوبمشاهده ویدئو
مهارت های مورد نیاز

مهارت های مورد نیاز

برای نوشتن یک محتوای خوب به چه مهارت هایی نیاز داریم و یک محتوا باید چه ساختاری داشته باشد.
ماه چهارم : هفته چهاردهم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دوره

برای نوشتن یک محتوای خوب به چه مهارت هایی نیاز داریم و یک محتوا باید چه ساختاری داشته باشد.مشاهده ویدئو
انواع محتوای متنی

انواع محتوای متنی

انواع محتوای متنی، محتوای استاتیک و محتوای داینامیک
ماه چهارم : هفته چهاردهم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دوره

انواع محتوای متنی، محتوای استاتیک و محتوای داینامیکمشاهده ویدئو
آموزش تولید محتوای متنی

آموزش تولید محتوای متنی

ساختار محتوا، تیتر نویسی، لید چیست؟ چگونه یک مقاله کامل بنویسیم؟
ماه چهارم : هفته چهاردهم
بخش ششم : ویدئو آموزشی دوره

ساختار محتوا، تیتر نویسی، لید چیست؟ چگونه یک مقاله کامل بنویسیم؟مشاهده ویدئو
لایو اینستاگرامی پرسش و پاسخ جلسه چهاردهم

لایو اینستاگرامی پرسش و پاسخ جلسه چهاردهم

پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان دوره در لایو اینستاگرام - 10 تیر 1399
ماه چهارم : هفته چهاردهم
بخش هفتم : ویدئو آموزشی دوره

پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان دوره در لایو اینستاگرام - 10 تیر 1399مشاهده ویدئو