هفته سیزدهم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

سنجه های دیجیتال

سنجه های دیجیتال

ضرورت داشتن سایت، فواید آن و جمع آوری داده
ماه چهارم : هفته سیزدهم
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

ضرورت داشتن سایت، فواید آن و جمع آوری دادهمشاهده ویدئو
روش های ارزیابی سایت

روش های ارزیابی سایت

رصد داده ها، سنجه های مهم در سایت و آنالیز رفتار مشتریان
ماه چهارم : هفته سیزدهم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

رصد داده ها، سنجه های مهم در سایت و آنالیز رفتار مشتریانمشاهده ویدئو
سرعت سایت

سرعت سایت

مفهوم سرعت، موارد تاثیر گذار در سرعت سایت و سنجیدن آن
ماه چهارم : هفته سیزدهم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دوره

مفهوم سرعت، موارد تاثیر گذار در سرعت سایت و سنجیدن آنمشاهده ویدئو
GTmetrix

GTmetrix

مفهوم GTmetrix، تحلیل اعداد در آن و بهبود عملکرد سایت
ماه چهارم : هفته سیزدهم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دوره

مفهوم GTmetrix، تحلیل اعداد در آن و بهبود عملکرد سایتمشاهده ویدئو
Google Page Speed Insights

Google Page Speed Insights

معرفی Google Page Speed Insights، امتیاز بهینه سازی و معرفی چند ابزار برای بررسی سرعت یک سایت
ماه چهارم : هفته سیزدهم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دوره

معرفی Google Page Speed Insights، امتیاز بهینه سازی و معرفی چند ابزار برای بررسی سرعت یک سایتمشاهده ویدئو
Valid Codes

Valid Codes

valid بودن کدهای html، بررسی آنها در html Validator و بهبود کدها
ماه چهارم : هفته سیزدهم
بخش ششم : ویدئو آموزشی دوره

valid بودن کدهای html، بررسی آنها در html Validator و بهبود کدهامشاهده ویدئو
تمرین هایی برای انجام ندادن

تمرین هایی برای انجام ندادن

تمام صفحات سایت خود را با GTMetrix,Google Page Speed Insights و Valid Code بررسی کنید.
ماه چهارم : هفته سیزدهم
بخش هفتم : ویدئو آموزشی دوره

تمام صفحات سایت خود را با GTMetrix,Google Page Speed Insights و Valid Code بررسی کنید.مشاهده ویدئو
لایو اینستاگرامی پرسش و پاسخ جلسه سیزدهم

لایو اینستاگرامی پرسش و پاسخ جلسه سیزدهم

لایو اینستاگرامی پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان دوره در پیج اینستاگرام
ماه چهارم : هفته سیزدهم
بخش هشتم : ویدئو آموزشی دوره

لایو اینستاگرامی پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان دوره در پیج اینستاگراممشاهده ویدئو
GTmetrix آپدیت نوامبر 2020

GTmetrix آپدیت نوامبر 2020

در این ویدئو آخرین تغییرات GTmetrix در نوامبر 2020 توضیح داده شده است.
ماه چهارم : هفته سیزدهم
بخش نهم : ویدئو آموزشی دوره

در این ویدئو آخرین تغییرات GTmetrix در نوامبر 2020 توضیح داده شده است.مشاهده ویدئو