هفته دوازدهم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

تحلیل در آنالیتیکس

تحلیل در آنالیتیکس

تفاوت تبلیغات در حوزه آفلاین و آنلاین و نحوه تحلیل داده ها
ماه سوم : هفته دوازدهم
بخش اول : پرسش و پاسخ

تفاوت تبلیغات در حوزه آفلاین و آنلاین و نحوه تحلیل داده هامشاهده ویدئو
گوگل آنالیتیکس-4

گوگل آنالیتیکس-4

دلیل استفاده از گوگل آنالیتیکس، مفهوم داشبورد، KPI ،Goal
ماه سوم : هفته دوازدهم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

دلیل استفاده از گوگل آنالیتیکس، مفهوم داشبورد، KPI ،Goalمشاهده ویدئو
گوگل آنالیتیکس-5

گوگل آنالیتیکس-5

Active User, Top Devices, Conversion Rate، بررسی اعداد در Goal
ماه سوم : هفته دوازدهم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دوره

Active User, Top Devices, Conversion Rate، بررسی اعداد در Goalمشاهده ویدئو
گوگل آنالیتیکس-6

گوگل آنالیتیکس-6

گزارش Audience، Age، Page Per Session
ماه سوم : هفته دوازدهم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دوره

گزارش Audience، Age، Page Per Sessionمشاهده ویدئو
گوگل آنالیتیکس-7

گوگل آنالیتیکس-7

مفهوم Direct، Referral و سایر ورودی های وب سایت
ماه سوم : هفته دوازدهم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دوره

مفهوم Direct، Referral و سایر ورودی های وب سایتمشاهده ویدئو
وبینار شماره 3 پرسش و پاسخ - جمع بندی جلسات نهم تا دوازدهم

وبینار شماره 3 پرسش و پاسخ - جمع بندی جلسات نهم تا دوازدهم

جمع بندی جلسات نهم تا دوازدهم و پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان دوره از جلسات اول تا دوازدهم
ماه سوم : هفته دوازدهم
بخش ششم : ویدئو آموزشی دوره

جمع بندی جلسات نهم تا دوازدهم و پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان دوره از جلسات اول تا دوازدهممشاهده ویدئو
Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

معرفی ابزار تحلیل سایت Microsoft Clarity
ماه سوم : هفته دوازدهم
بخش هفتم : ویدئو آموزشی دوره

معرفی ابزار تحلیل سایت Microsoft Clarityمشاهده ویدئو