هفته دهم آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

ابزارهای تحت تاثیر ما بخش دوم

ابزارهای تحت تاثیر ما بخش دوم

ابزارهای معرفی در فضای دیجیتال، تفاوت خریدار و مصرف کننده
ماه سوم : هفته دهم
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

ابزارهای معرفی در فضای دیجیتال، تفاوت خریدار و مصرف کنندهمشاهده ویدئو
دشمن و ابزارهای دور از دسترس

دشمن و ابزارهای دور از دسترس

اثر ناظر جمع، ابزارهایی که نمی شناسیم و تاثیرپذیری از دشمن
ماه سوم : هفته دهم
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

اثر ناظر جمع، ابزارهایی که نمی شناسیم و تاثیرپذیری از دشمنمشاهده ویدئو
رصد فضای دیجیتال

رصد فضای دیجیتال

حریم خصوصی در فضای وب و امنیت در آن
ماه سوم : هفته دهم
بخش سوم : ویدئو آموزشی دوره

حریم خصوصی در فضای وب و امنیت در آنمشاهده ویدئو
جمع بندی ابزارها

جمع بندی ابزارها

مروری کلی بر ابزارها
ماه سوم : هفته دهم
بخش چهارم : ویدئو آموزشی دوره

مروری کلی بر ابزارهامشاهده ویدئو
استراتژی های ورود به بازار

استراتژی های ورود به بازار

تعاریف مختلف استراتژی و نقش شبکه های اجتماعی در ورود به بازار
ماه سوم : هفته دهم
بخش پنجم : ویدئو آموزشی دوره

تعاریف مختلف استراتژی و نقش شبکه های اجتماعی در ورود به بازارمشاهده ویدئو
استراتژی چیست؟

استراتژی چیست؟

ویدئوی تکمیلی، استراتژی ورود به بازار
ماه سوم : هفته دهم
بخش ششم : ویدئو آموزشی دوره

ویدئوی تکمیلی، استراتژی ورود به بازارمشاهده ویدئو
لایو اینستاگرامی پرسش و پاسخ جلسه دهم

لایو اینستاگرامی پرسش و پاسخ جلسه دهم

لایو اینستاگرامی پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان دوره
ماه سوم : هفته دهم
بخش هفتم : ویدئو آموزشی دوره

لایو اینستاگرامی پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان دورهمشاهده ویدئو
وبینار نقشه راه بازاریابی دیجیتال

وبینار نقشه راه بازاریابی دیجیتال

نقشه راه بازاریابی، ابزارهای یک دیجیتال مارکتر و شناخت مسیر
ماه سوم : هفته دهم
بخش هشتم : ویدئو آموزشی دوره

نقشه راه بازاریابی، ابزارهای یک دیجیتال مارکتر و شناخت مسیرمشاهده ویدئو