مبانی و مقدمه آموزش بازاریابی دیجیتال - دیجیتال مارکتینگ

مسیر و نقشه راه ما در بازاریابی دیجیتال

مسیر و نقشه راه ما در بازاریابی دیجیتال

در این ویدئو، که اولین ویدئوی دوره است، درباره مسیری که پیش روی ما در این دوره یک ساله است صحبت کردم. این ویدئو در روز اول فرورین 1399 با نام ویدئوی صفرِ دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال منتشر شد.
ماه اول : مبانی و مقدمه
بخش اول : ویدئو آموزشی دوره

در این ویدئو، که اولین ویدئوی دوره است، درباره مسیری که پیش روی ما در این دوره یک ساله است صحبت کردم. این ویدئو در روز اول فرورین 1399 با نام ویدئوی صفرِ دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال منتشر شد.مشاهده ویدئو
وبینار پارالل اسکوپ Parallel Scope

وبینار پارالل اسکوپ Parallel Scope

ایده و تکنیک Content Paralle Scope یا حوزه های موازی محتوایی برای پاسخ به مشکلات سئو، بازاریابی محتوایی و بازاریابی برای یک محصول یا خدمت پیش از ورود به بازار است.
ماه اول : مبانی و مقدمه
بخش دوم : ویدئو آموزشی دوره

ایده و تکنیک Content Paralle Scope یا حوزه های موازی محتوایی برای پاسخ به مشکلات سئو، بازاریابی محتوایی و بازاریابی برای یک محصول یا خدمت پیش از ورود به بازار است.مشاهده ویدئو