The Motivational Spectrum

در این جلسه می‌خواهیم در رابطه با طیف انگیزه‌‌دهنده‌ها صحبت کنیم. طیف انگیزه‌دهنده‌ها مشخص می‌کنند انواع مواردی که در انسان ایجاد انگیزه می‌کند، در چه سطحی قرار می‌گیرند و آیا تفاوتی در بین انواع انگیزه‌دهنده‌ها وجود دارد یا خیر؟

Amotivation: مواردی که عدم انگیزه ایجاد می‌کنند (هر چیزی که برای ما هیچ انگیزه‌ای ایجاد نکند) پایین‌ترین میزان انگیزش را دارند.

External Regulation: شامل مواردی می‌شود که باید آن را برای فرد دیگری انجام دهیم و چاره‌ای جز انجام دادن آن کار نداریم. به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که مستمری مشخصی دارد ولی با این حال باز هم سر کار رفته و سختی کار کردن را به جان می‌خرد تا بتواند رفاه خانواده خود را فراهم کند. او تمایلی به انجام کار ندارد ولی برای کسی دیگر که منبع انگیزه اوست به سر کار می‌رود.

Introjection: مواردی که انجام می‌دهیم تا وضعیت اجتماعی (status) خود را تغییر دهیم. به عنوان مثال بیشتر افراد درس می‌خوانند تا در آینده جایگاه بهتری داشته باشند و کمتر کسی خصوصا در سنین پایین صرفا به دلیل علاقه درس می‌خواند.

Identification: مواردی که ما صرفا بخاطر همگام کردن با نیازهای درونی‌مان آن‌ها را انجام می‌دهیم. به عنوان مثال ما تمایل داریم چند وقت یک بار سفر برویم و برای اینکه بتوانیم این کار را انجام دهیم لازم است کمتر مرخصی بگیریم یا بیشتر کار کنیم تا بتوانیم زمان و هزینه سفر را فراهم کنیم. در حقیقت خود انجام دادن کار نیست که در ما انگیزه ایجاد می‌کند بلکه بخاطر علاقه‌ی ما به برطرف کردن نیازمان است که ما را به سمت انجام کار سوق می‌دهد.

Integration: مواردی که ما صرفا و کاملا یک پارچه کاری را انجام می‌دهیم برای رسیدن به نیازهایی که داریم. به عنوان مثال ما هزینه می‌کنیم تا لباس نو بخریم بخاطر اینکه نشان دهنده شخصیت ما در اجتماع است.

Intrinsic: مواردی که ما عملی را انجام می‌دهیم فقط به این دلیل که صرفا انجام خود آن عمل برای ما جذاب است و نیاز درونی ما را برطرف می کند. Intrinsic قوی‌ترین انگیزه‌دهنده در طیف انگیزه‌دهنده هاست. به عنوان مثال در طول تاریخ برخی افراد برای رسیدن به آزادی جنگیدن وخود انجام این فعل یعنی جنگیدن برای آزادی حتی اگر الزاما به نتیجه هم نرسد برای آن‌ها یک ارزش بوده است. در موارد مشابه که انجام خود عمل یک نتیجه است و نتیجه یک عمل معنوی مثبت است از Intrinsic Motivational استفاده شده است.

Reward Intrinsic یا ریوارد‌های درونی چیزی است که ما از همه بیشتر برای رسیدن به آن ها تلاش می‌کنیم. هیچ پاداش مادی یا Extrinsic Reward نمی‌تواند با آن مقابله کند، برای همین است که برای برخی از ارزش‌ها به قدری مبارزه می‌کنیم که با هیچ پولی نمی‌توان آن را خرید.

اگر بتوانیم در سیستمی که تعریف می‌کنیم برای مخاطب در فضای گیمیفای به سمت Intrinsic بودن پیش برویم خیلی موفق‌تر خواهیم بود، چون اگر پاداش Extrinsic باشد هزینه ما افزایش پیدا می‌کند و همچنین کاربر با تمایل کمتری و از روی یک سری اجبار یا ملاحظات در سیستم کاری که ما از او می‌خواهیم را انجام می‌دهد. اما در حالتIntrinsic که اوج برد ماست، کاربر صرف انجام دادن کار لذت می‌برد و خود انجام دادن آن کاری که ما از وی می‌خواهیم برایش ارزش معنوی و انگیزه ایجاد می‌کند که تا جایی که می‌تواند ادامه دهد.

خلاصه موضوعات ویدئو

پایین‌ترین سطح طیف انگیزش است که در بازیکن عدم انگیزه ایجاد می‌کند، یعنی مواردی که در بازیکن تقریبا انگیزه‌ای برای انجام کار ایجاد نمی‌کند.

در طیف انگیزش بعد از Amotivation نوبت به External regulation می‌رسد. External regulation شامل موارد است که بازیکن باید کاری را برای فرد دیگری انجام دهد و چاره‌ای جز انجام دادن آن ندارد. مثال ساده‌ این نوع از انگیزاننده‌ها فعالیت‌هایی است که یک فرد برای کسب درآمد و ایجاد رفاه برای خانواده خود انجام می‌دهد.

Introjection از جمله است که بازیکن انجام می‌دهد تا وضعیت خود را ثابت کند. یکی از مثال‌های این نوع انگیزه دهنده‌ها درس خواندن است. این موضوع به صورت کامل در ویدیو توضیح داده شده است.

در Identification بازیکن صرفا برای همگام‌کردن با نیازهای درونی، کارهایی را انجام می‌دهد. یکی از مثال‌های این نوع از انگیزه دهنده‌ها استفاده نکردن از مرخصی‌ها و نگه داشتن آن‌ها برای زمان مسافرت است.

سطح پنجم انگیزه‌ دهنده‌ها Integration است. این دسته از انگیزه دهنده‌ها باعث می‌شود که بازیکن برای رسیدن به اهداف خود به صورت کامل فعالیت‌هایی را انجام دهد. نمونه‌ این نوع از انگیزه‌دهنده‌ها هزینه‌ای است که برای خرید لباس صرف می‌کنیم تا شخصیت خوب و محترمی در اجتماع داشته باشیم. این موضوع به صورت کامل در ویدیو شرح داده شده است.

بالاترین سطح انگیزه‌ دهنده‌ها Intrinsic است. این دسته انگیزه دهنده‌هایی است که باعث می‌شود بازیکن صرفا فعالیت یا کاری را به دلیل علاقه به آن فعالیت و نه جایزه یا پاداش انجام دهد. این سطح از انگیزه دهنده‌ها قوی‌ترین نوع انگیزه دهنده‌ها هستند. نمونه‌ بارز این نوع، جنگیدن برای آزادی است که در تاریخ بسیار مشاهده می‌شود. این موضوع به صورت کامل در ویدیو شرح داده شده است.