در این بخش می‌خواهیم در رابطه با انواع بازیکن‌ها صحبت کنیم. در ادامه پرسونا را از دید گیمیفیکیشن بررسی می‌کنیم .

فریم‌ورکی وجود دارد به نام Bartle’s Framework که کاربران را از لحاظ

• دنیایی که در آن وجود دارند.

• افرادی که در آن سیستم وجود دارد .

• می‌خواهند روی دنیا یا افرادی که در آن هستند فعلی را انجام دهند.

• می‌خواهند با افراد یا دنیا تعامل داشته باشند.

به چهار دسته تقسیم می‌کند.

1- Killer این افراد می‌خواهند با Playerهای دیگر Actای انجام دهند. این بازیکن‌ها علاقه‌مند به رقابت هستند و دوست دارند، پیروز شوند و به شکلی دوست دارند پیروز شوند که سایر بازیکن‌ها شکست بخورند. این افراد بشدت طمع رقابت دارند.

2- Achiever این افراد می‌خواهند Actای را روی سیستم گیمیفای انجام دهند. این افراد الزاما به دنبال برنده شدن و یا بازنده کردن دیگر بازیکنان نیستند، بلکه صرفا می‌خواهند به یک دستاورد برسند. کافی است برای این افراد یک ماموریتی تعریف و موانعش مشخص شود. این افراد مایل هستند که ماموریت خود را به پایان برساند و کاری به بازنده یا برنده شدن افراد دیگر ندارند.

3- Socializer افرادی هستند که دوست دارند با Playerهای دیگر در تعامل باشند، این افراد به شدت کمک می‌کنند که Playerهای دیگر با آن‌ها ارتباط بگیرند و موفق شوند. این افراد بسیار به کار تیمی علاقه‌ دارند و بیشتر از آنکه دوست داشته باشند، خودشان عامل برنده‌ شدن تیم باشند مایل هستند کمک کنند تا پیشرفت کنند.

4- Explorer این افراد تمام مدت در حال جست‌وجو در محیطی هستند که برای آن‌ها تعریف کردیم و می‌خواهند با تمام آنچه در محیط است آشنا شوند و به طور کامل به آن مسلط گردند. با توجه به توضیحات داده شده، نتیجه می‌گیریم که ما در ابتدای کار باید تعیین کنیم که قرار است از چه کسانی دعوت به استفاده از سیستم گیمیفای خود بکنیم و بر اساس اینکه پرسونای این افراد چند درصد هر یک از موارد بالا هستند، سیستم خود را برای این افراد شخصی سازی کنیم.

به عنوان مثال اکثر افرادی که در سن‌های پایین‌تر قرار دارند Killer هستند و به دنبال این هستند که خودشان برنده و دیگران بازنده شوند. هر چقدر سن بالاتر می‌رود میزان طمع برای رقابت کردن کمتر می‌شود و بیشتر به سمت Achieve کردن می‌روند.

Socializerها علاقه‌مند به کمک به دیگران هستند و درشبکه‌های اجتماعی حضور پررنگی دارند. به عنوان مشاور یا مدرس همیشه از این افراد سوال می‌شود و آن‌ها به سوال دیگران پاسخ می‌دهند. به عنوان مثال در کسب‌وکاری مثل Quora که بر پایه‌ی فروم است، افراد مختلف سوال می‌کنند و یک سری افراد دیگر هستند که صرفا دوست دارند اطلاعاتشان را با بقیه به اشتراک بگذارند و به بقیه کمک کنند که پیشرفت کنند.

در آخر اگر کسب‌وکار ما به نوعی باشد که ما از کاربرمان بخواهیم قسمت‌های مختلف کسب‌وکار را بشناسد و در محیط گیمیفای شده بچرخد و به آن تسلط داشته باشد، باید محیط را مناسب Explorerها طراحی کنیم .

در برخی کسب‌وکارها می‌بینیم که نوع ارزشی که ارائه می‌دهند به گونه‌ای است که کاربر باید دقیقا متوجه شود که آن ارزش چیست. به عنوان مثال برای فهمیدن ارزش لازم است کاربر قسمت‌های مختلف وبسایت و بخش‌های آموزشی بلاگ را مطالعه کند تا دقیقا بدانند کل سیستم شامل چه بخش‌هایی است و چه ارزش‌هایی را ارائه می‌دهد تا بتوانند همین ارزش‌ها را به بقیه معرفی بکنند. در مواردی که یک محصول ناب با یک استاندارد خاص ارائه می‌دهیم، نیاز است که سیستم ما متناسب Explorerها گیمیفای شود، چون فقط این دسته از افراد هستند که تمام سیستم گیمیفای شده را بررسی و مطالعه می‌کنند و به آن تسلط پیدا می‌کنند.

خلاصه موضوعات ویدئو

در فریم ورک بارتل Bartle’s Framework کاربران از لحاظ دنیا یا افرادی که با آن در ارتباط باشند و فعل یا تعاملی که می‌خواهند با دنیا یا افراد داشته باشند به چهاردسته تقسیم می‌کند. این چهاردسته عبارت است از: 1. آدمکش Killer 2. Achiever 3. Socializer 4. Explorer

آدمکش‌ها Killer دسته‌ای هستند که می‌خواهند با بازیکن Player های دیگر فعالیت Act ی را انجام دهند. این دسته بازیکن‌هایی هستند که می‌خواهند رقابت کنند و دوست دارند در این رقابت پیروز شوند. این موضوع به صورت کامل در ویدیو توضیح داده شده است.

Achiever ها بازیکن‌هایی هستند که دوست دارند در سیستم و دنیایی که در آن حضور دارند فعالیتی را انجام دهند. این دسته از بازیکن‌ها الزامی به پیروزی ندارند و بیشتر تمایل دارند در سیستمی که حضور دارند دستاوردی داشته باشند. این موضوع به صورت کامل در ویدیو توضیح داده شده است.

این دسته افرادی هستند که دوست دارند با بازیکن‌های دیگر در تعامل باشند. این افراد به شدت به کار تیمی علاقه‌مند هستند و بیشتر از آنکه دوست داشته باشند خودشان عامل موفقیت باشند تمایل دارند با راهنمایی کردن، دیگران را در رسیدن به موفقیت کمک کنند. این افراد در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند و پاسخگوی سوالات دیگران هستند. این موضوع به صورت کامل در ویدیو توضیح داده شده است.

Explorer ها افرادی هستند که دوست دارند با محیط و سیستمی که در آن حضور دارند در تعامل باشند. این افراد دوست دارند بر روی محیطی که هستند تسلط داشته باشند و دائما در حال بررسی محیط هستند. این موضوع به صورت کامل در ویدیو توضیح داده شده است.