با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای دوره را مشاهده کنید.


خلاصه موضوعات ویدئو

مجموعه فرآیندهایی که در داخل و بیرون از سایت با هدف گرفتن جایگاه‌های بهتر در صفحه نتایج جستجوی گوگل انجام می‌دهیم، سئو SEO گفته می‌شود.