پرسش و پاسخ شرکت‌کنندگان دوره


در هنگام تعریف کمپین، در مرحله دوم و قسمت لوکیشن وقتی تارگت ایران است، همیشه باید دو کشور روسیه و آمریکا را اکسکلود کنیم؟

به این سوال پاسخ داده شده است ولی برای مشاهده پاسخ این پرسش،باید عضو دوره باشید و بسته شامل این جلسه را تهیه کرده باشید. پاسخ‌ها به صورت فایل صوتی، ویدئویی یا متنی هستند و اهمیت پرسش و پاسخ‌ها در بسیاری از موارد حتی از ویدئوهای آموزشی دوره هم بیشتر است! در واقع، مهمترین ویژگی دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال، همین پرسش و پاسخ‌ها است که با عضویت و تهیه بسته‌ها می‌توانید از آنها استفاده کنید.
8045

برای پر کردن ستون حدسیات آیا از روش ماتریکس استفاده کنیم بهتر نیست؟

به این سوال پاسخ داده شده است ولی برای مشاهده پاسخ این پرسش،باید عضو دوره باشید و بسته شامل این جلسه را تهیه کرده باشید. پاسخ‌ها به صورت فایل صوتی، ویدئویی یا متنی هستند و اهمیت پرسش و پاسخ‌ها در بسیاری از موارد حتی از ویدئوهای آموزشی دوره هم بیشتر است! در واقع، مهمترین ویژگی دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال، همین پرسش و پاسخ‌ها است که با عضویت و تهیه بسته‌ها می‌توانید از آنها استفاده کنید.
8046

لوکیشن سرچ آقای تالویی در ویدیو برای پر کردن ستون‌های LSI و Related غیر از ایران می‌باشد. آیا نباید از اینکوگنیتو استفاده کرد؟

به این سوال پاسخ داده شده است ولی برای مشاهده پاسخ این پرسش،باید عضو دوره باشید و بسته شامل این جلسه را تهیه کرده باشید. پاسخ‌ها به صورت فایل صوتی، ویدئویی یا متنی هستند و اهمیت پرسش و پاسخ‌ها در بسیاری از موارد حتی از ویدئوهای آموزشی دوره هم بیشتر است! در واقع، مهمترین ویژگی دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال، همین پرسش و پاسخ‌ها است که با عضویت و تهیه بسته‌ها می‌توانید از آنها استفاده کنید.
8047

کلمات تکراری چه می‌شود؟ اصلا تکراری بودن اهمیتی دارد؟

به این سوال پاسخ داده شده است ولی برای مشاهده پاسخ این پرسش،باید عضو دوره باشید و بسته شامل این جلسه را تهیه کرده باشید. پاسخ‌ها به صورت فایل صوتی، ویدئویی یا متنی هستند و اهمیت پرسش و پاسخ‌ها در بسیاری از موارد حتی از ویدئوهای آموزشی دوره هم بیشتر است! در واقع، مهمترین ویژگی دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال، همین پرسش و پاسخ‌ها است که با عضویت و تهیه بسته‌ها می‌توانید از آنها استفاده کنید.
8066

خلاصه موضوعات ویدئو

برای اجرای کمپین باید عبارات کلیدی کسب و کار که قصد داریم تبلیغات گوگل را برای آن عبارات انجام دهیم مشخص کنیم.
هدف ما از کیورد ریسرچ Keyword Research به دست آوردن یک گونی کیورد است.
برای کیورد ریسرچ ابتدا یک فایل اکسل Excel با 7 ستون ایجاد می‌کنیم. ستون اول را حدسیات، ستون دوم را lsi1، ستون سوم را Related1، ستون چهارم را lsi2، ستون پنجم را Related2، ستون ششم را lsi3 و ستون هفتم را Related3 نامگذاری می‌کنیم. همچنین در یک شیت Sheet دیگر اکسل لیستی برای عبارات منفی با نام Negative ایجاد می‌کنیم.
در این اکسل، ارتباطات ردیفی هر ستون دارای اهمیت نیست.
پس از ایجاد اکسل در ستون اول، هر عبارتی که امکان دارد کاربر جستجو کند و وب سایت ما پاسخی برای آن داشته باشد را درج می‌کنیم. در این مرحله عبارت‌هایی که مربوط به قسمت وبلاگ است و یا تنها یک قسمت انگلیسی مانند WordPress دارد را قرار نمی‌دهیم. این موضوع به صورت کامل در ویدئو توضیح داده شده است.
پس از درج عبارات ستون اول، هر یک از عبارات ستون اول (حدسیات) را در کادر جستجو گوگل درج می‌کنیم اما دکمه اینتر Enter را نمی‌زنیم و لیست عباراتی را که در زیر کادر جستجو نمایش داده می‌شود را در ستون دوم (lsi1) می‌نویسیم. البته موارد تکراری را ثبت نمی‌کنیم. این کار را برای تمام عبارات ستون اول (حدسیات) انجام می‌دهیم و موارد مرتبط را در ستون دوم می‌نویسیم.
پس از درج عبارات ستون اول، هر یک از عبارات را جستجو می‌کنیم (دکمه اینتر Enter را می‌زنیم) و عبارات مشابه‌ Related و مرتبطی که در انتهای صفحه نتایج جستجو، نمایش داده می‌شود را در ستون Related1 می‌نویسیم. این کار را برای تمام عبارات ستون اول (حدسیات) انجام می‌دهیم. تا این مرحله ستون اول، دوم و سوم اکسل کامل شده است. در هر یک از این مراحل که گفته شد عبارات مرتبطی که یا در محصولات و خدمات ما قرار ندارند یا اینکه ما قصد نداریم از آن‌ها برای تبلیغات استفاده کنیم و در پایین کادر جستجو و یا انتهای صفحه نتایج جستجو نمایش داده می‌شود را در شیت Negative درج می‌کنیم.
اکنون باید این مراحل را برای ستون‌های چهارم (lsi2) و پنجم (Related2) با مبنا قرار دادن ستون دوم (lsi1) انجام ‌دهیم. این کار را همچنین برای ستون‌های ششم (lsi3) و هفتم (Related3) با مبنا قرار دادن ستون سوم (Related1) انجام می‌دهیم.
پس از تکمیل اکسل باید عبارات اکسل را بر اساس ویژگی‌های مختلفی که در کسب و کار وجود دارد دسته‌بندی کنیم و هر دسته بندی را با یک رنگ مشخص کنیم. از این دسته بندی برای ایجاد اد گروپ‌ها در مراحل بعد استفاده می‌شود. برای هر دسته بندی در مرحله بعد یک اد گروپ با هدینگ Heading، عنوان Title و لندینگ پیج Landing Page اختصاصی ایجاد می‌کنیم. نحوه اجرای کیورد ریسرچ به صورت کامل در ویدیو توضیح داده شده است.