با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای رایگان دوره را مشاهده کنید.

خلاصه موضوعات ویدئو

یکسری از مهارت ها وجود دارند که یادگیری آن ها برای یک دیجیتال مارکتر، الزامی نیست. اما آگاهی از وجود یک ابزار، آشنایی نسبی با آن ابزار و یا تسلط داشتن بر روی آن، به بهبود عملکرد شما در حوزه دیجیتال مارکتینگ کمک شایانی خواهد کرد.