چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم تا کاربر روی دکمه Call to action کلیک کند؟

• طراحی ایمیل و هارمونی رنگ: طراحی ایمیل خیلی شلوغ نباشد. یک طراحی ساده و بهینه که سکشن‌های آن کاملا جدا شده باشد اثربخش است.

• Call to actionها باید دارای لینک برجسته باشند. این آپشن باعث می‌شود کاربر دکمه و لینک هدف را راحت‌تر شناسایی کند.

• ایمیل شما نباید تنها حاوی عکس باشد و حتما باید متن نیز در آن نوشته شده باشد.

• استفاده از مخاطب دوم شخص تاثیر خوبی روی ارتباط گرفتن با مخاطب دارد.

خلاصه موضوعات ویدئو

1-طراحی و گرافیک ایمیل 2-استفاده صحیح از رنگ‌ها 3-طراحی ساده در پیاده سازی ایمیل 4-طراحی برجسته لینک‌ها 5-تکیه نکردن بر تصاویر 6-تناسب استفاده از متن، عکس و فیلم 7-بیان متن ایمیل به زبان دوم شخص