خلاصه موضوعات ویدئو

1-نام فرستنده(The Sender) 2-عنوان(The Subject Line) 3-کوتاه و مختصر بودن عنوان ایمیل 4-شخصی سازی ایمیل 5-شفافیت در عنوان 6-صداقت و عدم اغراق جهت جلب اعتماد کاربر
7-استفاده از مهلت زمانی 8-طرح پرسش در عنوان 9-با ایموجی جلب توجه کنید. 10-تقسیم بندی لیست ها و انتخاب لیست مناسب 11-داده‌های آماری و رفتاری 12-به روزرسانی لیست ایمیل
13-مناسب ترین زمان ارسال بر اساس رفتار مخاطب 14-ارسال مجدد ایمیل‌های باز نشده
15-آزمون A/B در ایمیل مارکتینگ