ایمیل‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند:

ایمیل‌های عملیاتی (Transactional): در این ایمیل‌ها فاکتور یا رسید خرید ارسال می‌شود و یا برای تغییر رمز ارسال می‌شود.

ایمیل‌های تبلیغاتی (Advertising)

ایمیل‌های بازاریابی (Marketing): تفاوت ایمیل بازاریابی و تبلیغاتی در استمرار و تداوم ارسال ایمیل است. در ایمیل‌های بازاریابی تداوم تبلیغات داریم و ایمیل‌های تبلیغاتی ممکن است بر اساس یک لیست ایمیل خریداری شده ارسال شود. هزینه جذب لید در ایمیل‌های تبلیغاتی مطرح نیست و در برابر خرید لیست تبلیغاتی هیچ است. در این دسته ایمیل‌ها دیتا ساختگی است. به خاطر داشته باشید هیچ کسب و کاری اطلاعات خود را نمی‌فروشد و این لیست ایمیل‌ها نامعتبر است و مخاطبان خوب و متناسب با پرسونا شما در آن نخواهد بود. در این روش کاربر حسی که می‌گیرد مزاحمت و اسپمینگ است.

 

خلاصه موضوعات ویدئو

1-ایمیل‌های عملیاتی(Transactional) 2-ایمیل‌های بازاریابی(Marketing)
3-ایمیل‌های تبلیغاتی(Advertising)

در این بخش درباره هریک از ایمیل‌های عملیاتی، بازاریابی و تبلیغاتی توضیح داده شده است.