معیارهای موفقیت یک ایمیل چیست؟

به صورت جهانی نرخ باز شدن ایمیل 22% و نرخ کلیک 3.5% است. در آسیا نیز 16% اوپن ریت و 1.9% نرخ کلیک داریم.

البته این آمار کلی قابل اتکا نیست و باید به‌صورت منطقه‌ای و کسب و کاری بررسی شود.

آمارها نشان می‌دهد اگر درست سگمنتیشن انجام دهیم نرخ باز شدن به 20 تا 40 درصد می‌رسد. ولی به صورت میانگین این عدد 10 تا 15 درصد است.

ممکن است برایتان سوال باشد مقدار CTRمطلوب چقدر است؟ در پاسخ باید گفت 1.5 تا 2 درصد قابل قبول است.

 

خلاصه موضوعات ویدئو

در این ویدئو درباره آمار جهانی دومتریک مهم در ایمیل مارکتینگ توضیح داده شده است.