با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای رایگان دوره را مشاهده کنید.

خلاصه موضوعات ویدئو

بهتر است قبل از نوشتن کپشن، تصویر کپشن را بررسی و درک کنیم. برای درک بهتر، تصاویر نباید برای ما یک مفهوم ثابت داشته باشند. ما باید بتوانیم از زوایای مختلف تصویر را بررسی کنیم و براساس موضوع، کپشن را بنویسیم. باید برای نوشتن کپشن در اولین گام به مخاطب توجه داشته باشیم و مخاطب را بشناسیم، بعد از مخاطب، شناخت کسب و کار و پیامی که می‌خواهیم منتقل کنیم اهمیت دارد. بعد از شناخت مخاطب، کسب و کار و پیام باید نوشتن متن را آغاز کنیم و در متن مخاطب را به اقدامی که می‌خواهیم دعوت کنیم. در کپشن نویسی باید از دعوت به اقدام‌های زیاد خودداری کنیم. علاوه بر موارد بیان شده، استفاده بجا از ایموجی‌ها و صحبت با مخاطب به صورت مستقیم هم می‌تواند در کپشن نویسی تاثیرگذار باشد.