با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای رایگان دوره را مشاهده کنید.

مکعب‌های قصه‌گویی چگونه به ما در نوشتن داستان کمک می‌کنند؟

مکعب‌های قصه‌گویی مکعب‌هایی هستند که روی هر وجه آنها یک تصویر وجود دارد. شما می‌توانید به‌ صورت تصادفی چندین مکعب را در کنار هم قرار دهید و با تصاویری که روی هرکدام از آنها قرار دارد، یک روایت بسازید.

این کار باعث می‌شود که ذهن شما برای ساخت قصه بازتر شده و داستان‌های متفاوتی بسازد. در واقع همین تصاویر نامرتبط می‌توانند چندین داستان و روایت را در بر داشته باشند.

ما در این ویدئو چندین روایت را با کمک این مکعب‌های قصه‌گو به شما تعریف می‌کنیم تا شما بیشتر از قبل با این مکعب‌ها آشنا شوید؛ بنابراین این ویدئو ر حتما تماشا کنید.