خلاصه موضوعات ویدئو

یکی از انواع محتوا، محصول نویسی است. در محصول نویسی باید مشخصات کلی محصول را بیان کنیم، درباره محصول رفع ابهام کنیم، جملات و پاراگراف‌های کوتاه بنویسیم، به زبان مخاطب بنویسیم، ادعای غیر قابل اثبات نکنیم، زیاده گویی نکنیم، به مشخصه‌های خاص محصول اشاره کنیم، تهدیدهای ایجاد شده برای محصول را به فرصت تبدیل کنیم، درباره موارد خاص محصول توضیح بیشتری بدهیم، قابلیت مقایسه برای مخاطب ایجاد کنیم، به سوالات پرتکرار پاسخ دهیم و اعداد و ارقام دقیق ارائه دهیم.