قصه و روایت‌گری چیست و چه نقشی در کسب‌وکار دارد؟

قصه برای همه افراد جذاب است و همواره حسی که از راوی یا قصه گرفته می‌شود، تا همیشه ماندگار است. همواره داستان‌هایی که در کودکی شنیده‌ایم، به خاطر می‌آوریم؛ البته ممکن است که تمامی داستان در خاطرمان نمانده باشد؛ اما حسی که از راوی یا خود داستان کسب کرده‌ایم، با ماست. در کسب‌وکار نیز می‌توانیم تمام حس خود را در قالب یک قصه یا روایت به مخاطب بگوییم تا در ذهن او باقی بماند. اگر کمی دقت کنید، مشاهده می‌کنید که همه ما توانایی قصه گویی داریم؛ بنابراین همه می‌توانیم روایت‌گر خوبی برای کسب‌وکارمان باشیم. تنها چیزی که برای قصه‌گویی لازم است، این است که کنجکاو باشیم. ما باید بتوانیم تجربیات مخاطب را بازسازی کنیم و برروی احساسات او کار کنیم. ما باید جزئیات را تقویت کرده و بدین ترتیب اعتماد مخاطب را جلب کنیم.

روایت‌گری چیست و چگونه می‌توانیم آن را یاد بگیریم؟

روایت‌گری استفاده از تکنیک‌هایی است که باعث می‌شود یک قصه تاثیرگذار و ماندگار ساخته شوند.

برای اینکه بتوانیم یک قصه خوب و تاثیرگذار بسازیم باید تا می‌توانیم تمرین کنیم تا بتوانیم در مورد محصول یا خدمات خود ،قصه و روایت خوبی را به مخاطب تعریف کنیم.

برای تمرین می‌توانید در مورد شباهت‌های دو شی مجزا قصه بگویید. این دو شی مجزا بسیار متفاوت هستند؛ اما در کنار این تفاوت‌ها، شباهت‌هایی نیز با هم دارند. بدین ترتیب می‌توانید به جزئیات بیشترین توجه را داشته باشید. این تمرین‌ها را تا می‌توانید ادامه دهید تا یک راوی خوب و موفق برای کسب‌وکار خود باشید. برای اینکه بهتر و بیشتر این موضوع را درک کنید، توصیه می‌کنیم که این ویدئو را به‌دقت تماشا کنید.