خلاصه موضوعات ویدئو

فرم محتوا اولین جاذبه‌ای است که باعث می‌شود مخاطب به خواندن محتوا ترغیب شود.

قرارگیری تیترها، پاراگراف‌بندی‌، فاصله‌گذاری و نشانه‌گذاری‌ها از جمله مواردی است که باعث جذابیت محتوا می‌شود. موضوع جذابیت محتوا به صورت کامل در ویدیو توضیح داده شده است.

انواع لحن در محتوا عبارت است از: 1. لحن فاخر یا درباری 2. لحن رسمی 3. لحن دوستانه و صمیمی 4. لحن محاوره