خلاصه موضوعات ویدئو

عناصر سازنده مقاله عبارت است از : 1. عنوان 2. مقدمه 3. بدنه اصلی مقاله 4. دعوت به اقدام 5. نتیجه‌گیری 6. منابع

مواردی که در عنوان مقاله باید رعایت شود عبارت است از: 1. شفاف و مفهوم باشد. 2. طولانی یا کوتاه نباشد. 3. مفهوم مقاله را منتقل کند. 4. برای خواننده جذابیت ایجاد کند. 5. مخاطب را فریب ندهد.

نکاتی که در نوشتن مقدمه مقاله باید به آن‌ها توجه کرد عبارت است از: 1. باید بگوییم که قرار است دریاره چه چیز‌هایی صحبت کنیم. 2. برای مخاطب ایجاد سوال کنیم. 3. موضوعی را مطرح کنیم که مخاطب از آن اطلاع ندارد. 4. از فریب مخاطب دوری کنیم.

نکات و مواردی که در نوشتن بدنه اصلی مقاله باید رعایت شود عبارت است از: 1. اولویت‌بندی در ارائه موضوعات با توجه به میزان اهمیت 2. ارائه تمامی گفتنی‌های لازم درباره موضوع مقاله 3. پاسخگوئی کامل به سوالات ایجاد شده در مقدمه و تیتر مقاله

نکات مهم در نوشتن نتیجه‌گیری عبارت است از: 1. تاکید بر موضوع اصلی مقاله اما به شیوه متفاوت 2. پرهیز از ایجاد سوال در نتیجه مقاله 3. درخواست از مخاطب برای انجام کاری (CTA)

در مقاله نویسی به روش پرسش و پاسخ، نویسنده مقاله در اولین گام کل سوالاتی که در رابطه با موضوع مقاله در ذهن خود دارد را روی کاغذ می‌نویسد. در گام بعد سوالات نوشته شده را اولویت‌بندی می‌کند. در گام آخر برای تمام سوالات پاسخ مناسب را می‌نویسد. در ویدیو مقاله نویسی به روش پرسش و پاسخ به صورت کامل شرح داده شده است.