با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای رایگان دوره را مشاهده کنید.

خلاصه موضوعات ویدئو

رپورتاژ یکی از انواع محتوا و مشابه سایر انواع محتوا است که کمی تبلیغاتی‌تر است. برای رپورتاژ نویسی در اولین گام باید هدف رپورتاژ مشخص شود. بعد از مشخص شدن اهداف، تعیین کلمات کلیدی، تعیین مسیر نوشتن متن رپورتاژ، تهیه مقدمه‌ای جدا از مقاله، استفاده بجا و درست از کلمات کلیدی، بررسی سایت مقصد و بیان مرتبط موارد بی‌ربط مواردی است که باید به آن توجه داشته باشیم تا بتوانیم رپورتاژ موثرتری بنویسیم. موضوع رپورتاژنویسی به صورت کامل در ویدیو توضیح داده شده است.