با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای رایگان دوره را مشاهده کنید.

تکنیک هرم فریتگ چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی دیگر از تکنیک‌های روایت‌گری، تکنیک هرم فریتگ است. در این تکنیک با یک صعود و سقوط هیجان‌انگیز مخاطب همراه داستان می‌شود. این تکنیک به شکل یک مثلث نیست و چیزی بیشتر از یک مثلث است.

اجزای تشکیل دهنده تکنیک فریتگ عبارت‌اند از:

1- یک مسیر مستقیم که توضیحات مقدماتی را به مخاطب می‌دهد.

2- یک حادثه اتفاق می‌افتد و مخاطب سیر صعودی وقایع را با هیجان دنبال می‌کند.

3- در اوج این وقایع به یک نقطه عطف می‌رسیم و وقایع سیر نزولی خود را شروع می‌کنند. این نقطه عطف می‌تواند یک حادثه یا اتفاق باشد.

4- در این مرحله گره‌گشایی اتفاق می‌افتد.

5- و بعد از گره‌گشایی با یک مسیر مستقیم داستان پایان می‌یابد.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید، این است که سیر صعودی و نزولی این داستان مثبت و منفی نیستند.

ممکن است در مسیر صعودی یک اتفاق بد افتاده باشد و در سیر نزولی یک اتفاق خوب؛ بنابراین صعودی بودن یا نزولی بودن مسیر به معنای مثبت یا منفی بودن اتفاق نیست.

این تکنیک می‌تواند در بخش درباره ما، تبلیغ‌نویسی و... استفاده شود. برای آموزش بیشتر این تکنیک، باید تمرین‌های زیادی را انجام دهید. برای اینکه با این تکنیک و تمرین‌های آن آشنا شوید، حتما این ویدئو را تماشا کنید و تمرین‌های مربوط به آن را انجام دهید.

پیوندها و منابع آموزشی