تکنیک قلاب یکی از تکنیک‌های پرکاربرد روایت‌گری

یکی از تکنیک‌های بسیار پرکاربرد در روایت‌گری، تکنیک قلاب است. این تکنیک در سناریونویسی، تبلیغ‌نویسی و... مورداستفاده قرار می‌گیرد. تکنیک قلاب نیز مانند تکنیک 3 پرده از 3 قسمت تشکیل شده است. این بخش‌ها عبارت‌اند از:

1-    دادن هدیه به مخاطب یا دادن طعمه با نگرش مثبت

در این بخش بهترین چیزی که داریم و برای مخاطب بسیار جذاب است، به او می‌دهیم تا او جذب این محتوا شود.

2-    باز کردن آغوش و بیان حقایق در مورد هدیه

در این مرحله حقیقت‎‌های بیشتری در مورد هدیه به مخاطب ارائه می‌دهیم.

3-    قلاب یا همان call to action؛

در این مرحله مخاطب را گیر انداخته و اجاز نمی‌دهیم که برود. در این مرحله به مخاطب راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌دهیم تا تبدیل به مشتری شود.

توجه داشته باشید که لید یا عنوان اصلی می‌تواند همان هدیه ما به مخاطب باشد. و قسمت آغوش همان بدنه مقاله است که توضیحات بیشتری در مورد هدیه به مخاطب می‌دهد و در نهایت به قسمت call to action یا نتیجه می‌رسید. در این قسمت باید قلاب را به‌درستی کار بگذارید.

سخن آخر

طبق معمول برای درک بهتر این تکنیک، توصیه ما این است که این ویدئو را حتما تماشا کنید تا با درک بهتر موضوع، تمرین‌‌های بیشتری داشته باشید و بتوانید به‌ بهترین شکل مخاطب را به مشتری تبدیل کنید.

پیوندها و منابع آموزشی