تاثیر زبان روی ذهن و زندگی

زبان به‌طور عمیق با ما، اندیشیدن ما و زیستن ما در ارتباط است. در قرن بیستم اثر زبان بر ذهن، بیشتر به چشم آمد. زبان روی ذهن اثرگذار است و می‌تواند آن را محدود یا گسترده کند. ویتگنشتاین (Wittgenstein) می‌گوید: مرزهای جهان من و تو را، مرزهای زبان من و تو شکل می‌دهد.

ما بیش و پیش از اینکه با هر ابزاری در ذهن اعم از تحلیل، نقد، مقایسه، تمثیل و تشبیه درگیر شویم، زبانی می‌اندیشیم و در این مورد دامنه، تنوع و عمق واژه‌ها به ذهن ما کمک می‌کند. در واقع اثر سطحی زبان، بهتر ارتباط برقرار کردن، فن بیان بهتر و متن‌های جذاب‌تر است. ما بیش از آنکه فکر کنیم با زبان درگیریم، حتی در خواب.

من از شما می‌خواهم خود را در دنیای زبان بیندازید و از آن بهره ببرید. زبان فقط برای نویسنده‌ها روانشناسان و اهالی ادب و … نیست. حتی رهبران و فرماندهان بزرگ هر آنچه دارند از زبان و در واقع جملات و سخنانشان است.

مثال از اثر ویژه هر واژه

در یک تحقیق به دو گروه مشخص از افراد، فیلمی از تصادف خودرو نشان دادند. برای عده‌ای از واژۀ «درهم کوبیدن و تصادف» و برای عده‌ای از «برخورد کردن» استفاده کردند. بعد از مدتی به هر دو گروه این سوال مطرح شد که شیشه‌های شکسته ماشین هم در فیلم دیدید؟ افرادی که برای آنها فعل تندتری به کار برده بودند، جواب دادند بله؛ در حالی که اصلا شیشه شکسته در فیلم نبود.

در واقع وقتی موضوع با واژه در هم کوبیدن برای آنها مطرح شده بود پیش‌فرض ذهنی یک تصادف وحشتناک بوده که طبیعتا شیشه شکسته هم داشته است. بنابراین میزان و نحوۀ توصیف افراد از وقایع، اشخاص و مفاهیم عالم، روی درک آنها و اثرگذاری روی ذهن آنها تاثیرگذار است.

 
 

خلاصه موضوعات ویدئو

بر خلاف تصور عموم ما با زبان تنها صحبت نمی‌کنیم و پیام منتقل نمی‌کنیم، بلکه زبان باعث محدودیت و گسترش تفکر، اندیشه و ذهن ما می‌شود. پس می‌توانیم بگوییم ما با زبان می‌اندیشیم.
ما با زبان می‌توانیم قانع کنیم، با زبان می‌توانیم محبت کنیم و در نهایت با زبان می‌توانیم بیاندیشیم. برای مثال رسانه‌ها با استفاده از زبان قادر هستند به اهداف خود برسند. این موضوع نشان دهنده اهمیت زبان در کسب‌وکار است. در این ویدیو در رابطه با زبان، قدرت زبان و مواردی از این قبیل صحبت شده است.