با عضویت در دوره آنلاین بازاریابی دیجیتال می‌توانید تمام ویدئوهای رایگان دوره را مشاهده کنید.

خلاصه موضوعات ویدئو

موارد نگارشی که در محتوا باید رعایت شود عبارت است از: 1. نیم‌فاصله 2. فاصله 3. نقطه در انتهای جملات 4. نقطه ویرگول 5. استفاده از گیومه 6. تنوین 7. ی جایگزین 8. همزه 9. پرانتز 10. علامت احساس 11. علامت سوال 12. استفاده از علامت‌ها 13. از جملات بلند استفاده نشود 14. استفاده از پاراگراف‌های کوتاه 15. فعل «می‌باشد» استفاده نشود، هر یک از موارد نگارشی بیان شده به همراه جزئیات در ویدیو توضیح داده شده است.