خلاصه موضوعات ویدئو

خلاقیت، در تغییر زاویه دید و نگاه خلاصه می‌شود. در این ویدیو با چند مثال و تمرین در رابطه با خلاقیت با شما صحبت خواهد شد.